fbpx Технологичният аутсорсинг бизнес у нас формира 7% от БВП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Технологичният аутсорсинг бизнес у нас формира 7% от БВП

Пловдив бе домакин на първият регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност– SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT. Събитието се организира от Българската аутсорсинг асоциация (БАА) в партньорство с  Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Община Пловдив.

В него участваха над 300 лидери в технологичния сектор, изпълнителни експерти и висши мениджъри от над 30 международни компании, представители на централната и местната администрация, за да обсъдят бъдещето на индустрията и определят устойчивите бизнес модели в региона на Югоизточна Европа.

„Пловдив е град, който от години целенасочено и последователно подкрепя развитието на този сектор. Дългогодишното ни партньорство с Българска аутсорсинг асоциация и БАСКОМ ни мотивира да превърнем Пловдив в бизнес ориентиран град с фокус върху образованието и подобряването на средата на живот. Усилията ни са в посока спиране на процеса на изтичане на младите хора от града, което не може да се случи без наличието на съответните работни места, които точно това партньорство прави факт. Само допреди няколко години в града нямаше офис сграда клас А, а днес няма фирма в Пловдив, която да не е увеличила бройката на предлаганите работни места.“, коментира на специално организирана пресконференция, кметът на община Пловдив Иван Тотев.

„Работим в близко партньорство с университети, училища, компании и местна власт и по този начин създадохме екосистема, която расте с динамични темпове“, каза Ивайло Славов, председател на УС на Българска аутсорсинг асоциация. „Мисленето ни вече е глобално и ние гледаме на конкурентната среда като Югоизточна Европа срещу останалия свят, а не просто на България срещу останалия свят. Нашият регион става все по-силен по отношение на развитието на икономика на знанието и иновациите и това се дължи именно на градове като София и Пловдив. Ключвата тема е тази за човешкия капитал и положителната миграция – как да задържим и върнем младите хора, как да привличаме таланти от съседните и трети страни. Как местната власт да стане привлекателна за таланта“.

Георги Брашнаров, член на УС на БАСКОМ, уточни: „Бъдещето е в привличането на индустриални производства, но важен е преходът от индустрии, зависещи от хората към индустрии, зависещи от знанието. България е не само лидер и основен хъб в региона, но и е в помощ на другите държави да изграждат платформи за растеж. Нашата индустрия предлага вече над 100 000 добре платени работни места и представлява 7% от БВП на държавата“.

По време на форума г-н Ивайло Славов представи ключови данни за индустрията на изнесени услуги в Югоизточна Европа. Този пазар възлиза вече на  7 542 милиарда евро, като отчита годишен ръст от 14.9% и допринася с 3.3% за БВП в Югоизточна Европа. Очаква се да удвои размера си до 2021 г. и да надвиши 14.700 милиарда евро. През 2017 г. Броя на заетите в сектора са 220 000 като са удвоили броя си спрямо период от 5 години назад.

Специален гост на събитието бе д-р Даниел Съскинд, който предизвика присъстващите с мотивационната си реч на тема „Бъдещето на професиите“.
Той каза: „Има два подхода към бъдещето на традиционните професиите и те могат да са паралелни. Първият засяга един цял набор от роли, свързани с конкуренцията с машини. Уменията за решаване на проблеми, творческите умения и управлението на междуличностните отношения – това са все конкурентни предимства на хората към този момент. Вторият е свързан със създаването на тези способни машини и наличието на хора, които могат да ги проектират и управляват. Хората трябва да научат онези неща, които биха им позволили да се конкурират с машините или трябва да се опитат да се превърнат в хора, способни да създават машини“.