fbpx Технологиите в полза на обществото | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Технологиите в полза на обществото

Технологиите в полза на обществото

Сеул, Сингапур и Стокхолм са Топ три сред градовете с готовност да трансформират ИКТ в социални, икономически и екологични преимущества според втория доклад „Networked Society City Index” на Ericsson. Градовете покриват социалните, икономически и екологични цели, инвестирайки сериозно в ИКТ сектор.

Сингапур, например, агресивно въвежда иновации в сферата на е-здравеопазването и е пионер в управлението на градския трафик. Сеул използва ИКТ, за да реализира много високотехнологични инициативи за опазване на околната среда. Изследването показва, че няколко от т.нар. BRIC градове като Сао Пауло и Делхи разработват обещаващи инициативи с цел преодоляване на социално-икономическите различия. Сао Пауло, в частност, е носител на няколко национални и международни награди за своите програми за електронно включване. Тези инициативи показват нуждата от по-мащабно запознаване с ИКТ сектора и ключовата му роля в бъдещото обществено развитие.

В Делхи, няколко обещаващи инициативи целят да увеличат ползите от ИКТ за гражданите. Отличен пример е проектът Еко, който позволява финансови транзакции с ниска стойност, извършвани през мобилни телефони или в търговски обекти. Еко обслужва над 1.3 милиона клиенти и оперира с 500 милиона щатски долара във вид на микро депозити, плащания и преводи.
Нарстващият БВП често се отъждествява с увеличаване на потреблението, а оттам с нарастване влиянието върху околната среда, например увеличаване на въглеродните емисии. Частта на изследването, свъзана с околната среда, показва как ИКТ може да бъдат използвани, за разграничаването на ръста на БВП от въглеродните емисии: град с висок БВП може да изпозва ИКТ за намаляване на консумацията, като заложи на смарт-грида или като избере по-устойчив път за развитие чрез предлагане на определени усуги във виртуална среда.