fbpx Технологията е „иновативният двигател” на бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Технологията е „иновативният двигател” на бизнеса

Ново изследване, проведено от името на HP, разкрива ролята на иновациите в съвременните организации. 95 % от изпълнителните мениджъри в частния и публичния сектор смятат иновациите за изключително важни за успеха на техните организации. Запитани защо иновациите са важни, най-цитираната причина и за двата сектора е бъдещия растеж (84 % от мениджърите в частния сектор; 63 процента от управляващите в държавния сектор).(1)
Анкетираните разкриват също, че сред основните приоритети за иновациите са „променящото се търсене на потребителите и клиентите” и „производството на стоки и услуги с по-високо качество”. За да разберат какво движи иновациите в бизнеса, отговарящите бяха помолени да определят, кой е „иновативния двигател”. Повече от две-трети от мениджърите определят технологията като двигател за иновациите.
Изследването също така има за цел да определи, къде ръководителите биха инвестирали първо, за да задвижат иновациите. Топ отговорът е в „приложения и софтуер, за да се направят процесите по-гъвкави”.