fbpx Тиймбилдинг – ново измерение, чрез откриване на друго „аз” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Тиймбилдинг – ново измерение, чрез откриване на друго „аз”

Какво отличава тиймбилдинг с творчество от другите видове ? продължение от www.tbmagazine.net/statia/izgrazhdane-na-grupovo-sznanie-chrez-izyava-na-az.html

Радост от преживяването

Много игри (на открито или в офиса) могат да бъдат крайно забавни и поучителни. Но изкуството е много по-близо до сърцето на човек и неговите чувства. Красотата е вълнувала дълбоко хората от всички епохи. Тя ги вълнува и днес, като инстинктивно събужда тяхното по-добро „аз“, по-висшите им стремежи, мечтите им за по-добър свят. Ако нарисуваме красива картина, поглеждаме я и изпитваме естествен прилив на радост. Сякаш това е нормалното ни състояние, наш изконен начин на живот, който сме забравили. Красотата около нас ни напомня, че трябва да я ценим, да я опазваме, но най-вече - да я умножаваме.

Цялостност на преживяването

Творческата активност ангажира участника като цялостна личност - единство на тяло, емоция и ум. Вроденият стремеж на човек към развитие и себеизразяване не може да бъде реализиран чисто интелектуално. Това, което се мисли може да бъде оживено само чрез чувствено преживяване. Емоцията играе двойна роля. Освен, че запечатва знанието в човека, тя запалва и огъня на въображението, а това може би е най-силното предимство на обучението чрез изкуство.

Вдъхновение вследствие откриване в себе си на неподозирани творчески способности

Опитът ни показва, че няма недаровити хора. Всеки от нас е неограничен творец, това не е гола фраза и в тиймбилдинга, който предлагаме многократно, се доказва. За да достигне до нейния истински смисъл, обаче, човек трябва да извърви определен път. Първата крачка е да си позволи да опита, надмогвайки инерцията на собствената си личност. Това може да стане най-добре при осигурена подходяща среда и правилно канализиране на усилията, т.е съсредоточаване. Онова, което винаги е пречело на човек да се възползва от пълния си потенциал са изградените представи: вярванията, че той е това или онова и отъждествяването му само с определени качества. Малко хора дръзват да проверят дали това е така, но тези, които го правят се разделят с много илюзии. Те влизат във владение на собствената си сила, която им се полага по право, а това е велика награда.

Синтез

Красотата запалва емоцията, а отключването на скритите способности дава сили на човек и той изпитва вдъхновение да твори. Докато изгражда своето творение и му се радва, той забелязва, че неговият колега също прави нещо красиво. Сега го поглежда с нови очи и вижда другото му „аз“. После поглежда и другите наоколо и вижда по-голямото творение, което се създава колективно и в което той, както и всеки, има точно определено място. Нито по-лошо, нито по-добро, а своето собствено! Така всеки изведнъж достига до истината, която незнайно как му е убягвала до сега. Истината, че всички хора си приличаме. Приличаме си по своите мечти и порив към съзидание, по красотата, която носим в душата си, по своята активна творческа интелигентност. Нещо повече – ние сме едно цяло - синтез на воля, любов и ум – цяло, в което нито един индивид не губи стойността си.

 

 

Полето за творческа дейност в група е неизчерпаемо – като самия живот. В „Академия Юнити“ разработваме разнообразни формати на тиймбилдинг чрез изкуство – рисуване на мандали, живопис, колаж, различни приложни техники като изработка на свещи, батик и други. Освен на закрито занятията могат да се провеждат и сред природата, където красотата на природата засилва вдъхновението.

За първи път изкуството може да бъде общуване, а не индивидуален процес. Чрез този новаторски за тиймбилдинга подход непознати хора прекарват незабравими мигове заедно, колеги се преоткриват чрез магията на съвместното творчество, като общата емоция и заряд увличат и най-скептичните участници. Именно чрез нетрадиционна за бизнес атмосферата дейност като изкуство се постига новаторско решение на ситуация или положително „пренареждане“ на взаимоотношенията в екипа.

Човечеството е пред прага на Нова епоха. Новият човек ще се отличава със склонност за групов синтез и сътрудничество. Появата на нови сили в човека, ще преориентира ума му. Затова всяка форма на обучение, в това число и тиймбилдингът, следва да работи за обединяването на човек с непосредственото му обкръжение, с другите хора, а накрая и с големите цели, в които той трябва да изиграе своята роля.