Toyota в партньорство с БОК и параолимпийците

Toyota в партньорство с БОК и параолимпийците

Toyota България, Българският Олимпийски Комитет и Българската Параолимпийска  Асоциация обявяват старт на партньорство до 2024 г.

Българското тристранно сътрудничество е продължение на глобалното партньорство между Тойота Мотор Корпорейшън, Международния Олимпийски Комитет и Международния Параолимпийски Комитет за осигуряване на мобилност във всички форми и логистична експертиза. 
Като компания за мобилност, Toyota се посвещава на „Свободата на движение за всички“

Партньорството е част от стартиралата миналата година глобална инициатива на Toyota Motor Corporation (Toyota) “Start Your Impossible”, която цели да вдъхнови всички нейни клиенти, партньори и служители и да ги свърже с основните ценности на компанията. В ерата на бързо технологично и екологично развитие, "Start Your Impossible" отбелязва ангажимента на Toyota да подкрепи създаването на по-приобщаващо и устойчиво общество, в което всеки може да преодолее невъзможното.
Toyota вярва, че мобилността надхвърля автомобилите; движението служи за преодоляване на предизвикателствата и за постигане на мечтите. Инициативата "Start Your Impossible" отразява тези ценности и подчертава целта на компанията да осигури свобода на движение за всички. "Искаме да споделим това мислене с всички, включително и с клиентите ни, за да можем да се справим с това предизвикателство  заедно.", каза президентът на Toyota Акио Тойода.

От основаването си като производител на тъкачни станове, Toyota се води от ангажимента да допринася за доброто на цялото общество. През дългата си история компанията се превръща в новаторски лидер, който даде възможност за електрификация на автомобилите в масов мащаб с развитието на хибридната електрически автомобил Prius преди 20 години, а в последните години и с развитието на Mirai - автомобил с водородни горивни клетки. Тойота вижда алтернативните задвижвания, автоматизираните автомобили, мобилността като услуга и роботиката като сериозни възможности за развитие.

Като световен партньор на Олимпийските игри и Параолимпийските игри Toyota има за цел да насърчи създаването на мирно общество без дискриминация чрез спорта и ангажимент за създаване на устойчиво общество чрез мобилност. Ценностите на Toyota за непрекъснато усъвършенстване и уважение към хората се споделят от Олимпийските и Параолимпийските игри, които обединяват целия свят в приятелство и солидарност, за да отпразнуват най-високото осъзнаване на човешкия потенциал. 

Facebook коментари