fbpx Тракия икономическа зона оборудва модерен учебен център | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Тракия икономическа зона оборудва модерен учебен център

Учебен център с 10 зали за теоретично и 1 за тренировъчно обучение за изграждане на знания и компетентности в различни индустриални области ще изгражда „Клъстер Тракия икономическа зона“ . Стойността на проекта е нас 1,7 млн. лв., като   безвъзмездната финансова помощ е над 1,2 млн. лв.

Учебният център ще разполага с 211 компютъра и модерен софтуер. Въвежда се електронна платформа за управление на учебен процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения за нуждите на индустрията. Изгражда се споделена инфраструктура и ноу-хау за общи клъстерни дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчен център за учебна практика, с което ще се предоставят услуги по обучение в различни направления, както на персонала на дружествата - членове на клъстера, така и по заявка на външни  клиенти.
С разширяване на портфолиото на предлаганите до момента услуги от Клъстера и преминаването към междусекторно сътрудничество, сдружението ще поеме по-голяма роля в насърчаването на регионалната индустриална модернизация.