fbpx Търговията и инвестициите са факторът за икономическа и регионална стабилност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търговията и инвестициите са факторът за икономическа и регионална стабилност

Предприемаме активни мерки за постигане на бърз икономически растеж, защото целта ни е трайното позициониране на България като предпочитана дестинация в Югоизточна Европа за инвеститори в сектори с висока добавена стойност“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на ХII-та Международна конференция „Сигурността в Югоизточна Европа. Новата геополитическа динамика“. Усилията на българското правителство и на екипа на Министерство на икономиката ще продължават да бъдат насочени към запазване на икономическата и финансовата стабилност в страната, допълни още заместник-министърът. Той акцентира върху водещото място на страните от Балканите в българския стокообмен. За периода януари – май 2015 г. стокообменът между България и Балканските страни възлиза на 4 милиарда 960 милиона евро, като общият внос е 2,24 млрд. евро а общият износ възлиза на 2,72 млрд. евро. Търговското салдо остава положително за България и възлиза на 0,48 млрд. евро.

Заместник-министър Петров подчерта, че основен фокус в работата на Министерство на икономиката е развитието на високотехнологична, базирана на знанието икономика и постигането на икономически растеж чрез подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест, насърчаването експортния потенциал на малкия и средния бизнес, максималното и прозрачно усвояване на европейските средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., насърчаване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност, създаване на адекватна връзка между образованието, пазара на труда и бизнеса.

Международната конференция „Сигурността в Югоизточна Европа“ се провежда за дванадесети път като с нея се отбелязват трагичните събития, свързани с атентатите в САЩ на 11 септември 2001 година. През годините форумът се фокусира върху държавните и обществените отговорности на структурите за сигурност и гражданска защита в национален и регионален план, в предотвратяване на терористична и противообществена дейност, в преодоляване на технологическите и икономическите кризи, в груповата и индивидуалната защита на населението при бедствия и аварии.