fbpx Търговията най-често се финансира по кредитните линии на ББР | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търговията най-често се финансира по кредитните линии на ББР

Кредити за 440 млн. лв. договориха търговските банки с малки и средни предприятия и земеделски производители по кредитните линии на Българска банка за развитие (ББР). Това показват данните към 31 декември 2009 г.
Търговията остава най-често кредитираният сектор със средства от целeвата кредитна линия за инвестиционно и оборотно финансиране на МСП. Секторът е на първо място с 30% от всички отпуснати кредити. Второ място си поделят преработващата промишленост и селското, горското и рибното стопанство с по 22%.
Най-активният регион при усвояването на финансовия ресурс е София с 166 договорени кредити. Следват Добрич, Варна и Пловдив съответно с 87, 84 и 81 заема. В първите пет региона попада и Велико Търново със 74 кредита.
Средният размер на отпуснатите кредити по програмата за инвестиционно и оборотно финансиране е 549 263 лв., а по програмата за земеделски производители – 138 236 лв.