fbpx Търговска медиация - решаване на спорове по креативен начин | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търговска медиация - решаване на спорове по креативен начин

Търговска медиация - решаване на спорове по креативен начин

етикети

В последните десетилетия подходът на търговците по отношение на разрешаването на спорове се промени и продължава да се променя ежедневно. Независимо, че класическите и традиционни форми на разрешаване на спорове - съд и арбитраж си остават все така популярни, съдружниците в търговско дружество или партньори по търговска сделка, все повече се обръщат към алтернативните форми на разрешаване на спорове (ADR- alternative dispute resolution).

Този способ стана още по-популярен и се налага все повече в Европа след приемането през 2008 г. на ДИРЕКТИВА 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на съвета относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговско правни въпроси. Тя даде голям тласък на търговската медиация и я определи като един от реално работещите и значими несъдебни методи за разрешаване на спорове.

Защо медиацията има смисъл?

Защото най-пълно и адекватно може да задоволи конкретните нужди на спорещите страни в един търговски спор и постигнатото споразумение най-точно да задоволява техните интереси. Един съдебен процес допълнително може да натегне и без това сложните взаимоотношения. Чрез медиацията се изглаждат доста недоразумения, поради което влошаването на отношенията между съдружниците няма да повлияе на техния бизнес кардинално и/или двете страни ще излязат от тази ситуация с най-малко негативи. Дори в бъдеще могат да си партнират успешно на договорна основа, всеки като собственик на бизнес извън съдружието.

Често се шегувам, че е по-лесно двама съпрузи да се разведат, отколкото да се разделят съдружници в бизнеса. С течение на годините толкова дълбоко се преплитат значими като динамика и тежест лични, бизнес и чисто финансови интереси, отношения с трети лица и партньори, че едно разделяне може да срине репутация градена с години. Затова медиацията върши прекрасна работа, защото чрез постигнатото споразумение се балансират отношенията между тях и намалява напрежението, уреждат се въпросите като това, кой да поеме оставащия бизнес или как да се разпределят активите. В много случаи това е нелека и много изтощителна и за двете страни задача, а често струва и доста скъпо.

Да разгледаме основните положения и предимствата, които дава търговската медиация, като ще дам някои практически аспекти.

Основни характеристики на търговската медиация

 • Медиаторът спомага на страните да преодолеят различията, които имат в отстояването на техните крайни позиции и разбирането им за правилно и грешно. Той е мостът, по който те преминават, за да преодолеят тези различия;

 • Медиаторът е безпристрастен посредник, не съди и преценява случая предварително, като чрез подходящи техники улеснява създаването и поддържането на балансирана среда;

 • Целта е постигане на взаимно изгодно споразумение, което може да бъде извършено в обвързваща за страните форма;

 • Процесът по медиация изцяло започва и завършва по волята и взаимното съгласие на страните - всяка от страните може да си тръгне, когато пожелае;

 • Целият процес на медиация се контролира от страните и те определят условията за провеждането му ;

 • Едно от най-важните предимства е, че всичко, което се казва и споделя по време на и в процеса на медиация, е строго конфиденциално. Така търговски тайни или други интереси на страните остават защитени;

 • Страните могат да се договорят за креативни решения, които никога не биха постигнали в един съдебен процес и които са извън обхвата на решението на съдия или арбитър, чрез въвеждане на търговски и други специфични въпроси, които не са предмет на съществуващия спор;

 • Медиацията е процес, който е ориентиран към бъдещето и чрез него могат да се запазят и съхранят бизнес отношенията между страните много по-ефективно от съдебните спорове и арбитража - две ретроспективни и антагонистични форми на разрешаване на спорове;

Ето обобщени и предимствата:

 • Процесът по медиация е гъвкав и управляван от страните;

 • Той е заявка за поддържане на бизнес отношения;

 • Участието на един добър медиатор е гаранция за въвеждане на нови креативни начини и подходи за решаване на спора, които страните не са могли да видят преди като възможност поради силно изострени отношения и наранено его;

 • Фактът, че страните са потърсили медиацията означава, че те са по-склонни да започнат преговори, с цел да уредят доброволно и по приятелски спора;

 • Дискусиите и срещите с медиатора са частни и поверителни. Оферти или отстъпки, направени в процедурата по медиация и споделени с медиатора по време на личните срещи не могат да бъдат разкрити от другата страна или от медиатора в по-късните производства в съда, ако се стигне въпреки това до съдебен спор;

 • Едно от най-големите предимства на медиацията е, че даже и да не се постигне споразумение, страните запазват балансирани и приятелски отношения, и могат да си партнират в бъдеще;

 • Медиация спестява в много голяма степен разходите за формален процес съдебни спорове.