fbpx Търговските камари на среща с министър Даниел Лорер | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Търговските камари на среща с министър Даниел Лорер

Американската търговска камара в България участва в организираната от Испано-българската търговска камара среща на общо 15 двустранни търговски камари с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. На съвместната среща камарата бе представена от Георги Александров, член на Борда на директорите и председател на комитет „Иновации, изследвания и стартъпи“ към Камарата и Даниел Киряков, мениджър „Комуникации и връзки с институциите“.

По време на своите представяния, всяка от камарите постави пред министър Лорер своите приоритети и перспективи за съвместна работа с Министерство на иновациите и растежа, както самостоятелно, така и в общия формат на двустранните камари. Георги Александров представи част от целите на Американската камара, сред които водеща е върховенство на закона и правото, както и конкретните цели на комитет „Иновации, изследвания и стартъпи“:

- Развитие на методология за технологичен трансфер между академичната общност и бизнеса в България, както и популяризиране на съществуващия капацитет за технологични иновации и валидация в университетите.

- Законови промени за развитие на предприемачеството и увеличаване на ресурсите за рисково и дялово инвестиране.

- Създаване на среда за пазарно и технологично валидиране на стартъп идеи, продукти и услуги.

Георги Александров посочи, че тези цели ще се осъществят общите усилия на всички в иновационната екосистема у нас, в т.ч. чрез ресурсите на Американската камара, чрез диалог с правителството, както и чрез контактите на AmCham с други сродни организации у нас и в чужбина, както в Централна и Източна Европа, така и в Съединените щати, Израел и др.

„Целим да изградим партньорски отношения с Министерството на иновациите и растежа, с цялото правителство, университети, неправителствени организации, както и с нашите приятели от другите двустранни търговски камари“, заяви Александров. „За нас представлява интерес посоката и политиката, които ще се стремят да реализира Министерството на иновациите и растежа. Разбираме напълно нуждата от общ диалог с всички възможни заинтересовани страни, за да изградим полезна за всички и работеща иновативна и стартъп екосистема".