fbpx Тристранният съвет още няма консенсус по данъчните промени | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Тристранният съвет още няма консенсус по данъчните промени

Тристранният съвет още няма консенсус по данъчните промени

Националния съвет за тристранно сътрудничество завърши без консенсу по предложените от Министерския съвет промени в данъчните закони. Въпреки това, финансовият министър Петър Чобанов остана доволен от срещата.

Синдикатите не са съгласни с отпадането на данъчните облекченията за млади семейства с ипотечни кредити, на които се приспадат от данъците лихвите по тези кредити.
От догодина обаче земеделските производители ще ползват данъчни облекчения при акцизите за горива. От тази помощ ще могат да се възползват около 75 хил. стопани. Тя ще се предоставя както за обработване на земеделски земи, така и за отглеждане на животни и за използване на ливади. Чрез ваучерна система държавата ще покрива част от платения акциз. За целта държавната помощ ще е в размер на 70 млн. лева.
С 30% ще се намали и данъкът за атомобилите със стандарт Евро 3 и 4, за автомобили със стандарт Евро 5 и 6 с 50%.

По-строги стават критерии за ползване на облекченията от инвеститорите в общините с висока безработица. Сега те приспадат инвестициите си в такива общини от данъците, но това не намалява безработицата. Затова ще се въведе изискване част от персонала да бъдат служители, които живеят в тази община. В момента има кметства, в които безработицата е с 35% по-висока от средната за страната.

От догодина рискови стоки, с които най-често се правят ДДС измами, ще са под особен надзор и ще се следят на територията на цялата страна. В това число влизат плодовете и зеленчуците, захарта, месото и всички бързооборотни стоки. Контролът, който ще се осъществява на територията на страната от НАП, основно върху транспорта им, ще цели предотвратяване неплащането на ДДС и други данъци чрез схеми за фискални измами.
Сред предложенията за намаляване на административната тежест са промени в т.нар. "единна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски". Една от промените предвижда първоначално погасяване на главници, а след това на лихвите по просрочени задължения. Ще бъде дадена възможност на самоосигуряващите се лица да изберат дали да плащат данъци или осигуровки, за да не губят осигурителни права. Възможността за избор беше отнета със създаването на единната сметка в началото на годината.