fbpx Търсенето на кредити ще расте със стабилизирането на икономиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търсенето на кредити ще расте със стабилизирането на икономиката

Тихомир Тошев, изп. директор на Кредит Център

Търсенето на кредити ще расте със стабилизирането на икономиката

В началото на годината правим ретроспекция на изминалата кредитна година, поведението на частните лица и фирмите и прогнози за предстоящите 12 месеца. Оказва се, че компаниите се били доста по-активни в търсенето на финансиране. Затова, каква посока дава този факт, разговаряхме с Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център, най-голямата компания за кредитно консултиране у нас.

Г-н Тошев, каква година изпратихме по отношение на кредитната ситуация в България?
- Изпратихме една трудна година за кредитния пазар. От една страна видяхме видимо подобрение в параметрите на кредитите, като най-сериозно се подобриха условията по ипотечните и фирмените кредити, където офертите доближиха най-добрите предложения от преди кризата, но от друга страна видяхме свито търсене на кредити от страна на потребителите. 2012 г. ще се запомни с изравняването на лихвите по левовите и евровите кредити, увеличаването на боря на офертите с фиксирана лихва за определен период и тегленето от страна на клиентите на малки по-размер кредити – около 30 000 евро за покупка на имот и около 5 000 лева за потребителски кредит.

Не зациклиха ли ипотечните кредити въпреки, че банките започнаха да се надпреварват да дават интересни предложения?
- Ще видим окончателната статистика на БНБ към края на януари, но най-вероятно ипотечното кредитиране ще завърши годината с минимален ръст спрямо 2011 година – около 1%. Не можем да кажем, че жилищното кредитиране е зациклило, но в момента няма и активно търсене на този тип кредити. Пазарът остава свит и въпреки добрите оферти, по-голямата част от потребителите продължават да изчакват – част от тях все още търсят дъното на пазара на имоти, друга част не могат да намерят жилище, което да отговори на възможностите и очакванията им, а други очакват лихвите по кредитите да паднат още.

Смятате ли, че изобщо някога ще се върне тази кредитна активност, която беше в периода до 2008г.? Какво трябва да се промени или просто няма да има връщане назад?
- Най-вероятно след време пак ще преминем през фаза на бурен растеж, но аз лично не очаквам това да се случи през следващите 5-6 години. Предстои ни период на бавно възстановяване в който всички участници на пазара ще бъдат предпазливи и внимателни. Никой няма да поиска да повтори грешките от преди кризата, когато част от бизнеса и хората натрупаха прекалено големи задължения, които днес трудно обслужват, и които им формираха големи финансови загуби. Не е необходимо да се връща кредитната активност от преди 2008 г., защото нормалния годишен ръст в кредитирането е в рамките на 10 – 15%, а не 70 – 90% както беше в периода 2005 – 2008г.

Все пак какъв е профилът на хората, които търсят ипотечни кредити?
- Най-активни на пазара на ипотечно кредитиране остават младите хора – тези, които нямат собствено жилище или имат такова, но в по-малките населени места. Хората между 25 – 35 години, работещи в големите градове на страната, със стабилни доходи – най-често с около 1800 лева месечно на домакинство, с ниска или без кредитна задлъжнялост и със спестявания около 30% от стойността на жилището, което искат да закупят са най-честите ни клиенти. Тези клиенти аз смятам и за изключително ниско-рискови по отношение на дългосрочната възможност да обслужват кредитите си.

С какво се подобряват условията на банките за отпускане на ипотечни кредити?
- През 2012 година освен по-ниските лихви по кредитите и голямото разнообразие от нови кредитни продукти,и имаше намаление на някои от съпътстващите кредита такси, по-висок процент на финансиране на сделките с имоти, допълнителни бонуси и допълващи банкови продукти и услуги за клиентите.

Свиха ли се още повече фирмите в търсенето на кредити? За какво търсят най-вече?
- През 2012 година фирмите бяха най-активни в търсенето на кредитен ресурс, което е добър знак за пазара. Очаква се фирменото кредитиране да приключи годината с ръст около 6% и да бъде най-активно развиващия се сегмент в кредитирането през годината. Това се дължи от една страна на подобряване на условията по фирмените кредити, навлизането на фондове и преференциални програми за финансиране на малкия и среден бизнес и желанието на част от бизнеса да предприеме по-агресивна стратегия за увеличаване на приходите си и пазарния си дял.

В общественото пространство се коментира, че банките имат твърде много пари и няма на кого да ги предоставят като кредитиране. Как Вие коментирате това?
- Вярно е, че банковия сектор е изключително ликвиден и има достатъчно ресурс, за да посрещне нуждите за кредитиране на хората и бизнеса в България, а в момента няма толкова голямо търсене на кредити. Това обаче ще се променя с времето и все повече фирми с добри проекти ще търсят ресурс за тяхното реализиране, други фирми ще искат да растат и да завладяват нови пазара, българите ще искат да живеят в по-хубави и по-големи жилища, да пътуват по света, да се обучават и живеят по-добре. Търсенето на кредити ще расте със стабилизирането на икономиката и успокояването на пазарите.

Смятате ли, че 10% облагане на лихвите по депозити ще развърже по някакъв начин пазара и ще изкара в оборот парите от банките?
- Не мисля, че този данък ще бъде двигател на такава промяна. В дългосрочен план спестителите в депозити ще търсят и други инструменти за инвестиции, най-вече поради намаляващата доходност на депозитите от спада на лихвите по тях. Взаимните фондове, имотите и други инвестиционни възможности ще привлекат вниманието на част от хората и те ще изберат друга форма на инвестиция. Най-консервативните вложители обаче ще продължат да държат парите си в срочен депозит, защото той им дава най-висока сигурност за парите им.

Можете ли да прогнозирате 2013 г.?
- Очаквам 2013 г. да бъде малко по-добра от 2012 г. за кредитния пазар. Лихвите по депозити и кредити да продължат бавното си движение надолу, пазара на имоти да намери дъното си и да направи първите опити за обратно оттласкване, а банките да увеличат разнообразието от кредитни продукти, опитвайки се да отговорят най-добре на нуждите на клиентите си. Бизнесът отново ще бъде най-активен в търсенето на кредитен ресурс, следван от ипотечното кредитиране, кредитните карти и потребителките кредити.