fbpx Търсенето на топ и среден мениджмънт се увеличава. Наемането на жени на ръководни позиции също | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Търсенето на топ и среден мениджмънт се увеличава. Наемането на жени на ръководни позиции също

След трудната за бизнеса 2020 година, се наблюдава сериозен ръст на търсене на топ и среден мениджмънт позиции по метода на директен подбор през 2021 г. - оборотът е с 46% по-висок в сравнение с предходната година. Интересен е фактът, че има ръст от 6% спрямо 2019 година, която беше стабилна и успешна за членовете на Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА). Значителен е и ръстът (с 45%) на проектите за подбор през 2021 спрямо 2020, като също така броят им е близък до нивата от 2019.

Индустриалния сектор през 2021

Традиционно секторът с най-голям дял в общия оборот и през 2021 е индустриалният. Сега делът е 36% от оборота. Секторът показва 53% повече приходи спрямо предходната година и ръст от 33% спрямо 2019. След сериозния спад на бизнеса и съкращения  в годината на Covid, от средата на 2021 производствените компании започнаха да възвръщат обемите си. Компаниите все по-трудно намират подходящи професионалисти за ключовите управленски нива в предприятията.

Има и дефицити на мениджърски компетенции, което ги стимулира все по-устойчиво и последователно да развиват мениджърите си през вътрешни програми. Очакванията ни са тези ограничения да продължават и занапред, и да се търсят алтернативни решения, както и да се прилагат целенасочени  вътрешни програми за идентифициране и развитие на лидери.

Съживяването на сектора на бързооборотните стоки

Втори по процент от общия оборот е секторът на бързо оборотни стоки и ритейл с дял от 18%.  Секторът постига 29% увеличение спрямо 2020 и 5% увеличение спрямо 2019. Интересното при него е, че съживяването е продиктувано от проекти, свързани най-често с подмяна на мениджъри или дори екип в дадени случаи, както и откриване/попълване на „актуални“ роли (Дигитален маркетинг, Data Analytics).

Наред с мултинационалните компании, все по-често български компании ползват услугата executive search, за да привлекат точните лидери, с които да постигат амбициозните си бизнес цели при навлизане и развитие на външни пазари.

Технологичната индустрия след COVID-19

Като трети най-значим сектор, ползвател на услугата executive search се позиционира технологичната индустрия с 11% дял от приходите. Ръстът спрямо предходната година е над 3 пъти, но все още под нивата през 2019. През последните години наблюдаваме трайна тенденция да расте броят на проектите в сектора. Нашето обяснение е, че компаниите растат много бързо и вече не могат да разчитат единствено на вътрешни повишения и препоръки, а все по-често имат нужда  от професионална подкрепа, за да привлекат опитни лидери от външния пазар на труда. Очакваме тази тенденция да се запази и през следващите години.

Очакван спад при фармацевтичните компании и сектора на финансовите услуги

През 2021 година се наблюдава и значителен спрямо предходната, но очакван, спад от 20% на оборота реализиран от проекти за фармацевтични компании. Основните причини са сериозните трансформации в бизнес моделите, аутсорсинг на дейности към регионални центрове за споделени услуги, както и излизането от България на две ключови за пазара мултинационални компании, което доведе до „естествени трансфери“ на подготвени мениджъри и професионалисти от индустрията.

Друга положителна тенденция е процента на наемане на жени на мениджърски позиции, който се запазва над средните за Европа нива – традиционно у нас е около и над 30%.

През 2021г. се наблюдава тенденция за още повече трудности в намирането на бързи решения за попълване на екипите. Решението се намира в отличното разбиране на всички участници в процеса на директно търсене, тъй като пазарът е променен, кандидатите имат нужда от повече време и задълбочена информация за проекта, предизвикателствата пред ролята, средата и културата в дадена организация, а компаниите – от прецизно дефиниране на новите хибридни роли и повишените изисквания към кандидатите.

Нуждата от гъвкавост, както и поемането на известен риск при вземането на решение са задължителни в процеса на директен подбор, особено, ако клиентът цели бърз резултат. В същото време бързите решения могат да доведат до компрометиране на качеството на услугата, затова и членовете на БЕСА търсят баланс между спешността на назначението и стриктното спазване на всички етапи на процеса по привличане на най-подходящите и мотивирани кандидати. Възможните решения, които се прилагат са комбинация на различни услуги на лидерско ниво – interim мениджмънт и директен подбор; mapping проекти с оценка на лидерски компетенции; директен подбор и оценка на вътрешни кандидати.

Прогнози за 2022 за търсенето на услугата executive search

Очакванията на специалистите от БЕСА за 2022 г. е да има ръст в търсенето на услугата executive search. Наблюдават се изисквания и очаквания консултантските фирми да участват активно и в преговорния процес с избрания кандидат, тъй като това е най-деликатния и чувствителен етап в целия подбор и изисква адаптивности, професионализъм и умения за модериране на финалните разговори.

Все повече компании очакват в методологията за подбор на лидери да се включват различни инструменти за оценка като: личностни профили, бизнес симулации, казуси, както и такива, които показват степента на съвпадение на ценностите на личността и организацията, и дават информация за вътрешните мотиватори и потенциални рискове.