Туризмът ще се управлява от Пловдив

Управлението на туризма се премества от София в Пловдив, след като днес правителството взе решение за промяна в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. С изменението местоработата на две от дирекциите в министерството - «Туристическа политика» и «Маркетинг, реклама и информация в туризма», се премества от София в Пловдив. Промяната е в изпълнение на водената от Правителството политика по децентрализация и преместване на част от администрациите на централната изпълнителна власт извън столицата. Промяната ще съдейства за балансирано развитие на регионите и ще създаде потенциал за допълнителни дейности , свързани с административното обслужване извън столицата.

«Развитието на алтернативни форми на туризъм е приоритет за нашето правителство, а Пловдив и регионът са богато средище както на културно-исторически паметници, така и на множество СПА курорти», каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Реално преместването на администрацията ще стане факт от 1 септември. Времето дотогава ще се използва за техническо и ресурсно осигуряване на функциите, изпълнявани от двете дирекции в ресор Туризъм.

В София остава да работи Националният туристически информационен център, който се намира на пл. «Света Неделя» № 1. Дейността му ще бъде осигурена с трима служители. Това се налага за поддържане на добра комуникация с международни туристически организации като Световната организация по туризъм, Европейската туристическа комисия и други, както и за подпомагане изпълнението на ангажиментите на страната по над 50 сключени междуправителствени споразумения в областта на туризма.

Facebook comments