fbpx Учени от БАН разработват план за мониторинг на отпадъците, отложени по морското дъно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Учени от БАН разработват план за мониторинг на отпадъците, отложени по морското дъно

Учени от Българската академия на науките (БАН) разработват план за опазване на биоразнообразието на Черно море и управление на пластмасовите отпадъци. Фокусът на проекта е върху справянето с екологичните проблеми пред морския басейн, породени от активната човешка намеса и климатичните изменения през последното десетилетие. Ръководител на изследването е гл. ас. д-р Радослава Бекова, учен в Института по океанология (ИО) към БАН, ихтиолог и носител на националната стипендия „За жените в науката“ за България през 2020 г.

Проектът на д-р Бекова е изцяло насочен към основните екологични проблеми, пред които е изправено Черно море, и източниците на негативно въздействие върху него. Според изследвания на екипа на БАН, морският басейн се характеризира с екологична нестабилност поради редица причини. Основни фактори за това са преулов на риби, загуба на биоразнообразие и местообитания, навлизане на чужди морски видове и най-сериозната заплаха от всички – замърсяване в резултат на човешка дейност. Д-р Бекова разработва цялостно изследване, в което проследява пътя на пластмасата – от брега до водата, и успешно доказва безкрайното ѝ пътешествие.

Пластмасовите отпадъци са неразградими и неразтворими в морето, поради което днес се включват в хранителните вериги и оказват директно негативно въздействие върху морските видове. Екипът на БАН провежда мониторингова кампания за наблюдение на отпадъците, отложени по морското дъно. Приблизително 80% от отпадъците по време на изследването са изкуствени полимери, или т.нар. пластмаса. От нейното начало д-р Бекова е включена в екип от водещи учени в областта, които работят върху изграждането на план за ефективно управление на черноморските ресурси. Днес учените на Академията от Института по океанология разработват концепция за опазването на морските видове.

Д-р Радослава Бекова е една от многото успешни учени в Академията. Завършва докторската си степен в БАН като хидробиолог и ихтиолог и до днес е отдадена на мисията си за опазване на морската околна среда. През 2017 г. печели наградата на Съюзa на учените в България за научни постижения в областта на дисертациите. През 2019 г. става носител на наградата „Професор Марин Дринов” за млади учени на Общото събрание на БАН в направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси“. Д-р Бекова е носител на националната стипендия „За жените в науката“ на L’OREAL и ЮНЕСКО. Програмата отличава някои от най-изявените жени учени и техните проекти, като през 2020 г. един от тях е именно този за изследване степента на замърсяване на Черно море с отпадъците, отложени по морското дъно. Д-р Бекова споделя, че „тази награда е една от най-високите оценки, която една дама, занимаваща се с наука може да получи“.

През последните няколко години БАН насочва вниманието си върху разработването на иновативни проекти, които се ръководят от докторантите на Академията. Сред останалите изследвания на млади учени е тестването на иновативна терапия за лечение на рак, която таргетира предимно злокачествените туморни образувания, който се ръководи от д-р Мария Шрьодер. Друг обещаващ проект на БАН е разработването на надеждна алтернатива за устойчиво използване на енергия, зад който стои д-р Елица Петкучева.