fbpx Улеснено финансиране по ОП „Рибарство” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Улеснено финансиране по ОП „Рибарство”

Националният гаранционен фонд (НГФ) и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) подписаха споразумение, чрез което ще улеснят достъпа до финансиране на бенефициенти по ОП „Рибарство”.

Целта на споразумението е да улесни достъпа на български фирми до банково финансиране и да ускорява реализирането на инвестиции, чрез осигуряване на допълнителни гаранции по кредити, отпуснати от банки за осъществяване на проекти по Оперативната програма. НГФ ще издава гаранции по кредити, отпуснати от банки на кредитополучатели, за осъществяване на проекти в сектор „Рибарство”, както и контрагаранции, които НГФ ще издава по гаранции на банки за авансови плащания по проекти, одобрени за подпомагане по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. Схемата ще стартира с 6 млн. лв., които ИАРА ще предостави на гаранционния фонд, но при интерес програмата ще бъде разширена. Това е първата по рода си гаранционна схема между две български институции, представляващи държавната администрация и финансовия сектор.