fbpx Университетите не изкарват подготвени специалисти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Университетите не изкарват подготвени специалисти

Университетите не изкарват подготвени специалисти

77 % от членовете на БТПП считат, че знанията, придобивани в български университети не са достатъчни за трудовата реализация. Само в 8 % от фирмите, собствениците и мениджърите са доволни във висока степен от  университетското образование на младите служители. Това показват резултатите от проучване на БТПП за оценката на бизнеса за образованието в страната и за очертаващите се потребности от специалисти в идните 10 години.

80% от предприемачите посочват, че виждат най-големи пропуски в професионалните умения. Повече от половината смятат, че липсва предприемаческо мислене. Същевременно, оценките за компютърните познания са предимно положителни. Едва в 10% от фирмите се преценява, че младите хора имат пропуски в това отношение.

За втора по ред година членовете на БТПП отбелязват, че най-голямо изоставане в качество на образованието има във висшето образование (според 45%) и средното професионално образование (според 30%). По-малко негативни са оценките за полученото образование в езиковите гимназии.

Проучването показва, че през следващите 5-10 години най-търсени ще бъдат специалистите с техническо образование, следвани от завършилите икономически профил.

Деловите среди имат предварителни позитивни нагласи към дуалната система за образование (според 77% от предприемачите). По тяхно мнение, трите най-важни фактора за успеха на дуалното обучение са: подобряване качеството на преподаването, добрият синхрон между бизнеса и училищата и наличието на данъчни стимули за фирмите.

Препоръките на работодателите към образованието, отправени в анкетата, са за повече практическа насоченост на обучението и за реална обвръзка между потребностите на бизнеса и приема в университетите по специалности.