fbpx Успешна година за фондова борса София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Успешна година за фондова борса София

Успешна година за фондова борса София

 Изключително успешна година, през която оборотът на БФБ-София на регулиран пазар е нараснал със 76,12% спрямо предишната 2012г. и възлиза на 1 521 771 756 лева. Това отчете институцията на специална церемония, на която бяха отличени инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2013г.
За инвестиционен посредник сключил най-много сделки на БФБ–София през 2013г. бяха отличени:
1-во място: Карол АД – със сключени 42 042 сделки, които възлизат на над 24% от
общия брой сделки сключени на регулиран пазар
2-ро място: Елана Трейдинг АД – със сключени 20 438 сделки
3-то място: БенчМарк Финанс АД – със сключени 15 349 сделки

За инвестиционен посредник реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2013г.:
1-во място: Корпоративна Търговска Банка АД – с оборот от 1 003 661 904 лв. , който
възлиза на 33% от общия оборот от сделки
2-ро място: Уникредит Булбанк АД – с оборот от 494 233 440 лева
3-то място: Капман АД – с оборот от 171 433 898 лева

В категорията „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на
капиталовия пазар през 2013г.” бяха отличени дружествата Спиди АД и
Елана Агрокредит АД.
БенчМарк Финанс АД беше отличен като емитентът с най-значим принос за развитието
на капиталовия пазар за изминалата година.