fbpx Устойчив икономически ръст очаква България през следващата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Устойчив икономически ръст очаква България през следващата година

 

„През последните четири години България се радва на стабилен и балансиран икономически ръст. Това се дължи на благоприятната външна обстановка и разумната макроикономическа политика на страната. Очакванията са положителната тенденция да се запази и през следващата година“, тази прогноза направи главният икономист на УниКредит за Централна и Източна Европа Любомир Митов.

Очакванията за следващата година са реалният ръст на БВП ще достигне своя пик, като индивидуалното потребление ще предостави по-голямата част от горивото нужно за ускоряването на растежа. Увеличаване на обемите в строителството на сгради и на инфраструктура, съпроводено с наемането на необходимата работна ръка, ще бъдат сред двигателите на растежа.

„Анализите сочат, че инфлацията в България е под контрол с нива между 1-1.5%, следвайки този показател в Еврозоната. В страната няма макроикономически дисбаланси засега“, смята Митов. Според икономиста напрежение се наблюдава на пазара на труда, където потенциала за търсене на работна ръка е на изчерпване. Той посъветва ръста на заплатите да не изпреварва ръста на производителността на труда. „Образование и повишаване на квалификацията на хората е отговорът за България“, смята икономистът.

Като фактор за ускоряване на икономиката Митов посочи развитието на износа с висока добавена стойност. Според него и в момента, благодарение на глобалната обстановка, износът е движеща сила, но България все още има потенциал за растеж в сравнение с други страни от региона.

Едновременно с това глобалната среда остава изключително благоприятна с рекордни стойности на индексите на финансовите пазари, ненадминато ниски нива на колебание на пазарите към момента, рекордно висок приток на инвестиции на нововъзникващите пазари и все по-малко затруднени инвеститори в техния стремеж към печалба. Растежът пр евиши всички очаквания, особено в еврозоната, като глобалната търговия и икономиките на нововъзникващите пазари се възстановиха.

„В тази среда ЦИЕ достига пълен разцвет. Растежът получи допълнителен стимул благодарение на високия износ, възстановяването на банковото кредитиране и силното вътрешно търсене“, посочи Митов. Силното представяне до момента мотивира икономическия екип на УниКредит да повиши прогнозите за растеж отново за повечето страни, тъй като 2017 изглежда засега като най-добрата до момента следкризисна година за региона. В перспектива дейността се очаква да достигне своя връх през третото тримесечие на годината, което ще подготви сцената за умерено забавяне през 2018 г.

ЦИЕ ще има своята най-добра година от кризата насам с растеж, достигащ до максимум от 4,4% през 2017 г., преди да падне до все пак стабилната стойност от 3,6% следващата година. И двете стойности са над средното за региона като ЦИЕ се възползва в максимална степен от съживяването на глобалната търговия и растежа в еврозоната благодарение на силната интеграция в производствената верига на еврозоната, както и ускореното усвояване на средства от ЕС.