fbpx В БАИ са постъпили нови седем инвестиционни проекта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

В БАИ са постъпили нови седем инвестиционни проекта

Само за последния месец в Българската агенция за инвестиции (БАИ) са постъпили нови седем инвестиционни проекта от секторите производство, IT и складиране.

В процес на сертифициране в момента са 48 инвестиционни проекта за близо 2 млрд. лв. като по тях се очаква да бъдат разкрити над 3 600 нови работни места за следващите 2-3 години. Инвестиционните проекти са предимно в сектор производство и складиране. 

От началото на годината до момента по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) БАИ е изготвила положителни становища и Министерство на иновациите и растежа (МИР) е сертифицирало 18 проекта на стойност 328.917 млн. лв. Те имат потенциал да разкрият нови 2 445 нови работни места. Инвестициите са предимно в секторите производство, информационни технологии, складиране и съхраняване на товари, здравеопазване. 

Усилено се работи по привличането на нови 14 потенциални инвестиции за над 2,5 млрд. евро., като се предвижда разкриване на над 5 000 нови работни места. Освен това България е в усилена конкуренция с други държави от региона за привличането на 3 стратегически инвеститора от автомобилния сектор, които съществено ще допринесат за икономическото развитие на страната.