fbpx В капана на съда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В капана на съда

В капана на съда

На съд до дупка

Широко разпространено е схващането, че системата работи в полза на длъжника, работи бавно или пък е решение на всички проблеми. Обичайна реакция на българския мениджър е „Нека ме съдят!“ или пък „Не ме интересува какво ми предлагат, ще ги съдя до дупка!“. Опитът е показал, че подобен начин на разсъждение е крайно погрешен и в крайна сметка води до много повече проблеми, разход на време, енергия и средства. Неумението да се постигне спогодба с бизнес партньор или съдружник, е свидетелство за ниска бизнес и правна култура. То често води до самоунищожителни битки и тежки последици за търговеца. За съжаление, до тази равносметка се достига, едва когато вече е твърде късно. Факт е, че много малка част от споровете в България се решават извънсъдебно. Това, от една страна, отнема от градивната сила на бизнеса, а от друга страна, „залива“ съдебната система с безброй безсмислени съдебни производства, които продължават с години, а накрая често няма печеливш.

Не попадайте в капана на безкрайните съдебни производства, ако това наистина не се налага. Използвайте енергията си за развиване на своя бизнес, вместо да я прахосвате в безпринципно мерене на сили в съдебната зала. Практиката отдавна е доказала, че и най-лошата спогодба е по-добра и от най-хубавото съдебно решение.

Погледнете общата картина

От лекарска гледна точка този съвет би звучал така: „не е нужно язвата да бъде лекувана, когато започне да кърви” или „недейте да лекувате само синозита си, когато имате проблеми със сърцето”. Колкото и да са зловещи тези поуки, са напълно приложими и в юридическия план за състоянието на дадено търговско предприятие. Опитвайте се да начертаете план и да се грижите навреме за всеки един проблем, преди да се е превърнал в бедствие, заплашващо сериозно бизнес интересите ви.

Не се доверявайте на „юристи посредници“

Вече става тенденция много юристи да се опитват да посредничат в разрешаването на даден спор, срещу сериозни суми, които да бъдат платени на някоя от насрещните страни. Често това са измамни схеми, при които платените суми или не достигат до получателя и остават в посредника, или желаният резултат по никакъв начин не е повлиян от направеното плащане, а е предварително предрешен. По-добре е да се разчита на правни знания и професионални качества, отколкото на подобен вид съмнителни контакти.

 

Facebook коментари