В края на 2011 българската икономика ще се върне до нива на растеж, близки до потенциала

Икономистите на УниКредит Груп подобряват прогнозите за България. Според тях страната ни ще завърши 2009 с ръст на БВП от минус 5.2% (спрямо минус 6.3% първоначална прогноза), а за 2010 г. очакванията са за минус 1.5% (спрямо минус 2.5%). Няколко са факторите, които дават тези по-оптимистично настроения.  На първо място, ребалансирането на текущата сметка протича с по-бързи от очакваните темпове, което ще помогне нуждата от външно финансиране по-бързо да достигне нива, които пазарите ще бъдат готови да толерират. С положителен знак е и фактът, че въпреки че спаднаха наполовина, преките чужди инвестиции все още продължават да покриват дефицита по текущата сметка изцяло. Позитивно влияят и възобновените структурни реформи в комбинация със стабилизирането на публичните финанси през втората половина на 2009 г.
Въпреки очакванията за по-нататъшно увеличение на бюджетния дефицит, анализаторите не предвиждат опасно отслабване на фискалната позиция, тъй като мерките за подобряване на събираемостта на данъците и засилване на контрола върху разходите започват да дават резултати.

Facebook comments