fbpx В Патентно ведомство са постановени 4294 решения за национална регистрация на марки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В Патентно ведомство са постановени 4294 решения за национална регистрация на марки

Подходящата стратегия и правилното управление на интелектуалната собственост подпомагат бизнеса и на тях трябва да се гледа като на инвестиция, а не като на разход. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на дискусия посветена на Световният ден на интелектуалната собственост под наслов „Европейската реформа в търговските марки“, събитието беше организирано от Патентно ведомство.

„Бързото развитие на технологиите налага на бизнеса да се преориентира към нововъведенията, но крайната цел за нас, като правителство, е постигането на интелигентен растеж с развитие на изобретенията и формиране на икономика, основана на знанието“, подчерта Борисов. Той допълни, че основното предизвикателство пред малките и средни предприятия от различните сектори на икономиката е да съумеят да повишат своята иновативност и да подобрят конкурентоспособността си на съответните пазари.

Зам.-министър Борисов поясни, че икономиката на знанието изисква силна наука и повече висококвалифицирани кадри, а инвестирането в ново знание е свързано с не малък финансов ресурс от предприятията“, посочи Борисов. Той допълни, че е нужен диалог между научните звена и бизнеса, както и механизми, които да стимулират частните инвестиции. „Защитата на интелектуалната собственост е от голямо значение за развитието на съвременния бизнес и за икономиката на знанието, затова е абсолютно необходимо българските предприятия да се чувстват защитени срещу евентуални посегателства върху тяхната интелектуална собственост на националния и международни пазари“, изтъкна Борисов.

Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов, от своя страна заяви, че от февруари 2018 г. са стартирали шест нови електронни услуги, разработени изцяло за нуждите на настоящите и бъдещите представители по индустриална собственост. „В тази връзка бих искал да отбележа, че техният общ брой вече е 35 услуги, като за последните 4 години във ведомството има подадени над 15 000 електронни заявления, което съставлява близо 60% от общия брой заявени услуги за този период“, подчерта Николов.

От месец май тази година Патентно ведомство ще въведе и още една нова електронна услуга, с която се предоставя възможността за търсене на фигуративни търговски марки. Новата електронна услуга използва технология за разпознаване на изображения с цел намиране на сходни марки. Търсенето се извършва на базата на изображение, качено в системата, която прави сравнение с изображенията, предоставени от офисите, интегрирани към тази функционалност и подрежда резултатите спрямо сходството им.

През 2017 г. във Ведомството са постъпили 4530 заявки и са постановени 4294 решения за национална регистрация на марки, от които 4147 са от български и 383 от чужди заявители. За допускане на действието им на територията на Република България са постъпили 1577 международни регистрации по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея. През годината от български заявители са подадени 173 заявки за международна регистрация по реда на Мадридската спогодба и Протокола, както и 28 заявки за териториално разширение.