fbpx В Пловдив ще има най-много нови работни места | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В Пловдив ще има най-много нови работни места

В Пловдив ще има най-много нови работни места

За второ поредно тримесечие търсещите работа в България ще могат да се възползват от оптимистичната среда за наемане на служители според резултатите от последното Обзорно изследване на Менпауър за заетостта, в което са включени 752 български работодатели. Най-големите възможности за заетост през следващото тримесечие ще бъдат предложени от публичния и социален сектор и сектора на ресторантьорството и хотелиерството. Работодателите от сектор „Производство” и „Финансови и бизнес услуги” също предвиждат стабилен темп на наемане на служители през третото тримесечие.

Изследването на показва, че темпът на наемане на служители през третото тримесечие ще е подобен на този от предишното тримесечие, като 24% от работодателите споделят, че планират да увеличат работната си сила, докато 10% планират да я намалят. Така общият показател на нетния обзор на заетоста в страната е +14%.

Според изследването 36% от работодателите от публичния и социален сектор, който включва образователни и обучителни фирми, листвани на борсата компании, здравни организации и други, планират да наемат служители през следващите три месеца на 2011 г., а само 7 % планират намаление на работната сила. Така нетният обзор на заетостта в сектора е +29%. Прогнозите на сектора на ресторантьорството и хотелиерството също са обнадеждаващи, като работодателите отчитат нетен обзор на заетостта от +22%.

Търсещите работа в Пловдивския регион ще могат да се възползват най-много от плановете на работодателите за наемане на служители. Близо трима на всеки 10 работодатели планира да увеличи работната си сила през периода юли-септември и тяхната прогноза е представена от стабилните +21 %.

Две последователни тримесечия на положителни индикатори за наемане на служители от страна на работодателите от различни сектори, включително строителство и минно дело, предполагат, че може би достигаме повратна точка и изплуваме от една предизвикателна за търсещите работа среда на заетостта.

„Много държави вече продължиха напред и заявиха официално, че са излезли от кризата. Ако България иска да е част от това възстановяване, изключително важно е временната заетост, която осигурява както създаване на нови работни места, така и бизнес растеж, да бъде приета с отворени обятия от бизнеса и правителството. Една добре управлявана, допълнителна и гъвкава работна сила наистина ще бъде безопасен и благоразумен избор за много бизнес организации, докато излизат от тази рецесия”, споделя Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватска.

Прогнозите за наемане на служители остават смесени в региона на Европа, Близкия изток и Африка, като 17 държави от всички 21 страни, включени в изследването, очакват положителни дейности, свързани с наемането на служители. Нетният обзор на заетостта се подобрява в 13 държави в сравнение както с предишните три месеца, така и със същия период през миналата година. Подобно на миналото тримесечие най-силните планове за наемане на служители сред източноевропейските държави са отчетени в Турция, Румъния, България и Полша, а най-слабите – в Испания, Гърция и Италия. Секторът на производството изпъква значително, като резултатите показват, че набира сили в Европа – намеренията за наемане на служители се подобряват в 16 от 20-те държави в сравнение с миналата година.

България, 3-то тримесечие – Сравнение по сектори

земеделие, лов, риболов & горско стопанство -2%
строителство                          +16%
електричество, газ & вода  +2
финанси, застраховане, недвижими имоти & бизнес услуги +18
производство    +20
минно дело       +10
публичен и социален сектор  +29
ресторанти и хотели                 +22
транспорт, складове и комуникации +4
търговия на едро & дребно                  +8