Варненски студенти ще посетят офиса на ИА за насърчаване на МСП

Целта на посещението е обучаващите се в специалностите „Международен бизнес маркетинг” и „Бизнес-администрация” да се запознаят с принципите и организацията на работата по усвояване средства от европейските фондове и по-конкретно със същността и целите на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г., по която ИАНМСП е Междинно звено.
Посещението е в отговор на потребността от придобиване на практически умения и е част от провежданите семинарни занятия по дисциплината „Микро и макроикономика”. На място студентите ще се запознаят с понятия като „макро-бюджет”, „проектен бюджет”, „мониторинг”, „верификация” и др.
 

Facebook comments