fbpx Великотърновският университет откри център за обучения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Великотърновският университет откри център за обучения

Днес във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” официално заработи “Център за практически обучения и дейности на студенти”. Проектът е реализиран съвместно с АИИ Дейта Процесинг, водеща компания с над 14-годишен опит в сферата на обработка на данни, информационни и бизнес услуги. Целта на на центъра е сближаването на Великотърновския университет с бизнеса, като чрез провеждането на практики в реална бизнес среда студентите ще са подготвени за навлизане в реалния бизнес. Дейностите по този проект включват изготвяне на дългосрочна програма за практически обучения и стажове, които да допълват бакалаварските и магистърските програми и организиране на практически семинари и обучения. Младите хора ще могат да се обучават в сферите на:
- журналистически умения, при работа на английски език и други езици
- обработка и анализ на икономическа и финансова информация и представянето й
- анализ, организиране и класификация на новини, данни и съдържание
- изграждане и поддържане на информационни бази данни
- анализ на съдържание
- създаване на съдържание
- измерване и анализ на репутация

Основната целева група са студентите от Филологическия и Стопанския факултети, притежаващи езикова подготовка на необходимото ниво и интерес в областите на дейност на компанията.