fbpx Верният път на малката фирма към важни технологични решения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Верният път на малката фирма към важни технологични решения

Верният път на малката фирма към важни технологични решения

Автор
Може би моментът за ново решение във фирмата е дошъл:

Сигурно ще сравните няколко оферти. Добре е при проучванията си да получите задълбочена консултация как да решите проблемите. Не е излишно да проверите определени параметри на сървъра, който ви предлагат като част от цялостното решение, за да се уверите, че получавате максимум ползи за парите си.
По отношение на надеждност и защита на инвестицията:
Може ли да се разчита на непрекъснат режим на работа, без изключване?
Подлаган ли е на производствени тестове този модел и какви технологии за безотказност са разработени от производителя?
Каква е поддръжката - на място, в сервиза, в какъв срок?
Колко е гаранционният срок и може ли да се удължи?
Какви допълнителни възможности има за надграждане на конфигурацията при нарастване на обема информация или изискванията на приложенията? Процесор, памет, дискови и архивиращи устройства, захранване и т.н. - какви са границите?
Може ли да се повиши надеждността и скоростта на достъп до данните върху дисковите устройства чрез обединяването им в масиви (RAID )? Включена ли е такава функция стандартно или е допълнителна? Как се интегрират съответните RAID-контролери в сървъра, тествани ли са?
От гледна точка на автоматичното конфигуриране, инсталация и поддръжка на работата на сървъра:
Има ли специализиран софтуер за конфигуриране на устройства, подготовка за инсталация на ОС и динамични промени в конфигурацията?
Има ли средства за автоматично възстановяване на работата при отказ?
Как и на кои централни компоненти (процесор, памет, дискове) се следи състоянието за грешки; кои от тях могат да бъдат подменяни в гаранционния срок, още преди дефектиране?
Има ли средства за управление от разстояние, ако се наложи?
Служителите работят с персонални компютри и в това няма нищо необичайно - зависимостта от бърз достъп до информация за решаване на всекидневните задачи вече е задължителна. Изведнъж принтерът до компютъра на служителката, от която чакате справка, започва да бълва празни листове. Колежката й чака разпечатка на документ, която не излиза, както трябва. Служителката спира да работи и започва да отстранява проблема с принтера. Изведнъж програмата й блокира и тя, притеснена, рестартира компютъра си. От съседното работно място "изревават", защото и тяхното

приложение, очевидно свързано към този компютър, се срива и данните трябва да се въвеждат отново... Докато скрито нервничите, разсъждавате за професионалната си деформация от ИТ бранша за проблемите в обработката на информация в тази фирма и обмисляте решения за по-ефективната им работа...
Очевидно компромисът някой от работните компютри да играе ролята и на "сървър", обслужващ другите служители с ресурс (принтер, интернет-достъп, дисково пространство, други програми), не може да издържи в дългосрочен план. Много скоро този компютър не може да се използва едновременно и като работно място, защото реагира бавно, а ако спре да работи, зависимите от него компютри престават да ползват услугите му. Така жертваният за "сървър" компютър е изгубен като работно място, но и като сървър, за съжаление, не работи задоволително.

Facebook коментари