fbpx Виртуален туристически бизнес - възможност или необходимост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Виртуален туристически бизнес - възможност или необходимост

Интернет технологиите изцяло промениха представата на потребителите за начините, по които може да се организира едно пътуване. Това, което преди 5 години беше бавно и досадно, вече е бързо и лесно. Резервирането на самолетен билет и хотел се свежда до написването на тези думи в Google и няколко кликвания с мишката след това.

Калоян Вангелов е магистър по туризъм, завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специализирал е фирмено управление в Хумболт университет - Берлин

За по-малко от 5 минути можем да резервираме желаното пътуване
и да заплатим сметката онлайн

Повечето авиокомпании предлагат електронни билети, така че не се налага да посещавате техния офис или туристическа агенция. Регистрирането за съответния полет става само срещу лична карта или паспорт, в зависимост от това за къде пътувате.
Чрез резервационните системи за хотели също ще получите потвърждение за вашата резервация по електронен път. Тази възможност се явява в разрез с изискванията на българския закон за туризма и поставя в неравностойно положение традиционните туристически агенции.
В старите нормативни актове присъстваше понятието резервационна бланка. Тя служеше за потвърждаване на направена хотелска резервация, когато не е част от организиран туристически пакет. В настоящия закон това понятие по неясни причини е отпаднало. Единственият регламентиран документ, потвърждаващ направена хотелска резервация се явява ваучерът.

Законът за туризма в чл. 25 поставя изискването всеки ваучер да бъде издаден в 3 екземпляра
Един екземпляр от него, заедно с подписан договор за организирано пътуване е предназначен за клиента. Макар че е объркващо да се твърди, че нощувка със закуска в хотел, които се продават неразделно представляват организирано пътуване с обща цена.
По силата на разписания в закона регламент, всяка туристическа агенция подлежи на санкция, ако не издава ваучер в три екземпляра и не съхранява подписания от клиента договор.
Интернет резервационните системи обаче биха били неефективни, ако се налага клиентът да получава и подписва документи отпечатани на хартия.
Затова те просто не спазват това изискване. Получава се така, че законът се променя много бавно след бизнес практиките, които превърнаха възможността за електронна търговия в една съвременна необходимост.
Наложително е законът да се актуализира с въвеждане на нови понятия като “потвърждение на резервация в електронен вид” и “електронен ваучер”. Всеки сайт за хотелски резервации трябва да публикува общите условия за резервации, анулации, заплащане и т.н. Всеки клиент трябва да може да се запознае с тези условия и
да ги приеме, ако желае да направи резервация. Ако не дава тази възможност, нашият закон просто ни оставя в миналия век.

Друга наболяла тема е наличието на договор между туроператора и местата за настаняване
Съгласно закона за туризма може да се работи само с категоризирани места за настаняване (хотели, мотели, хостели, квартири и т.н.), което привидно е норма, защитаваща потребителите. Отново отговорни и проверявани са само “традиционните” туристически агенции. Въпреки че в повечето случаи те работят с резервационни системи и не извършват директно договаряне. Веригата между крайния клиент и хотела се удължава, но въпреки това времето се съкращава значително и цената се запазва същата.

В последните години все по-голяма скорост набират “виртуалните” агенции
Те могат да работят без офиси, без персонал и без договори с хотели. Включват се като посредници на т.нар. консолидатори на хотелско настаняване, които чрез свои представителства и подизпълнители в много страни, извършват включване в електронни резервационни системи на стотици хиляди хотели. При това положение няма как туристическата агенция да проверява дали даден хотел е официално категоризиран. Дори и теоретично това да е възможно, не е нормално държавата да вменява един вид контролни функции на търговците. Все едно продавачът на билети за градски транспорт в близкия вестникарски павилион да е отговорен, ако клиентът му се качи в автобус без документ за пътуване. Или туристическите агенции да са отговорни за техническото състояние на самолетите, с които авиокомпаниите извършват своите полети. Просто контролните органи трябва да си изпълняват функциите, потребителите трябва да внимават какво купуват и да информират за нередности. Но не е логично да се въвеждат нормативни разпоредби, които затрудняват модерния бизнес какъвто е интернет
търговията.

Интернет резервационните системи набират все по-голяма скорост
Единствената област, в която не могат да помогнат е корпоративният травъл мениджмънт. Това е дейност на един специфичен вид туристически агенции, т.нар. травъл мениджмънт компании. Те се занимават и със странични дейности като мениджмънт на сигурността при пътуване, разработване на формена политика, свързана с бизнес пътуванията и т.н.

Организацията на бизнес пътуванията е дейност, която е добре да се остави в ръцете на професионалисти
Много често резервирането на комбинация от полети в интернет или не е възможно, или е възможно на много по-висока цена. Травъл мениджмънт компаниите освен това се грижат за разработване на цялостна политика и правила за служителите на съответната компания. Друга съществена черта е, че те, за разлика от интернет резервационните системи, предлагат строга отчетност, фактуриране на ползваните услуги и професионална консултация преди това. Друга полза са прогнозите, които помагат на фирмите адекватно да планират разходите си за служебни пътувания.
Компанията БиСиДи Травел, например, прогнозира около 8 % увеличение на цените на самолетните билети и хотелските нощувки през 2009 г. До неотдавна очакванията бяха дори за по-драстични увеличения, но световната икономическа криза ще доведе до около 20 % спад в търсенето и продажбите, Това от своя страна ще засили конкуренцията и ще свали цените.