Висшият мениджмънт за оптимизацията на бизнеса

Висшият мениджмънт за оптимизацията на бизнеса

Какви стъпки предприехте, за да оптимизирате бизнеса си и какво още предвиждате, за да си гарантирате добри пазарни позиции?Драган Радивоевич
генерален мениджър на “Каменица” АД

Фирмената култура на “Каменица”АД, като част от групата на “Анхойзер-Буш Инбев”, винаги е била ориентирана около ефективното бизнес поведение, така че нямахме нужда от кризата, за да “продадем” идеята за нуждата от оптимизация на своите служители. Все пак кризата помогна, за да убедим доставчици и клиенти в необходимостта от оптимизация. Стъпките, които предприемаме по принцип, обхващат цялата верига на доставките - от сроковете за доставка и плащане на доставчиците, до сроковете за изплащане на задълженията на нашите клиенти и доставките към тях.
Инвестициите, които предприемаме, са насочени към подобряване на производителността на труда и намаляване на цената за производство на единица продукт.
В областта на човешките ресурси, маркетинга и продажбите, целта не е да ангажираме повече или по-малко ресурси, а да имаме максимална възвращаемост на инвестицията от съответната дейност или ангажиран персонал. Съществуват множество възможности за оптимизация на бизнеса, ако мениджмънтът има подходящата нагласа.

 


Марк Грегъри
регионален директор на Интеруут за България и Централна и Източна Европа

Като цяло, кризата не повлия на ИТ сектора толкова, колкото на имотния или финансовия. Но ние имаме офиси в Европа, Северна Америка и Азия и сме отговорни за тяхното разрастване и приходите им, както и за служителите.
Без значение дали икономиката е в застой или не, цените в телекомуникационната индустрия винаги се очаква да падат, заради развитието на технологиите. Нашата стратегия е да компенсираме тази тенденция, като предоставяме повече и по-добри услуги, както и връзка с почти всяка точка по света.
Освен това, най-доброто противодействие на кризата е инвестирането. Интеруут ще инвестира в България 6 млн. евро през 2009 и 2010 г. По-голямата част от парите ще бъдат изразходвани за разширението на мрежата. Вече стартирахме нова услуга, разработена за финансовите институции, които разчитат на бърза интернет връзка.
Също така съумяхме да намалим разходите си. Повечето от разноските ни са в английски паундове и чешки крони, но тъй като двете валути бяха обезценени спрямо еврото, очакваме да имаме по-малко разходи от планираните. 

Юлияна Николова
финансов директор в Интерснак България

В Интерснак България не гледаме на сегашната икономическа ситуация като на криза. Това е по-скоро преразпределение на пазара, което ясно показва, че той функционира. Нашите действия през тази година са насочени към четири основни направления - оптимизиране на дейността, инвестиции в производството, въвеждане на нови продукти и работа със служителите на компанията, български фермери и търговци на дребно.
Разработихме план за развитие за 2009 г., в който включихме обучение на управленския персонал и намаляване на оперативните разходи. Предвиждаме да заменим вида на горивото, което използваме. Така нашето производство ще стане по-екологично и допълнително ще се намалят разходите. В Интерснак България не смятаме да съкращаваме персонал, дори напротив. Предвидили сме до края на 2010 г. да открием над 30 работни места.
Една от основните ни цели през тази година е да работим с фермери и търговци на дребно, така че да не се свива нито производството, нито потреблението.

 

Facebook коментари