fbpx Volvo Cars преструктурира изпълнителния си мениджмънт | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Volvo Cars преструктурира изпълнителния си мениджмънт

Volvo Cars започва преструктуриране на изпълнителния си мениджмънт от 14 април. Тези действия се предприемат, с цел ефективно позициониране на компанията. Това ще спомогне за  улавяне на бизнес възможности, породени от трансформацията в автомобилната индустрия.

Съгласно новата структура, Volvo Cars ще създаде четири нови области, които ще отчитат дейността си на главния изпълнителен директор Хакан Самуелсон. Организацията е проектирана така, че да гарантира по-скоростно вземане на решения и изпълнение на задачите, като доразвие бързия начин на работа, който вече съществува във Volvo Cars.

„Имаме амбицията да се превърнем в лидер в условията на трансформация на нашия бизнес. Това изисква ръководство, осигуряващо възможност за бързи действия. Това е целта на промените, които правим сега в нашата изпълнителна управленска структура“, каза Хакан Самуелсон. „Направихме много стъпки в правилната посока през последните години и с това преструктуриране ще продължим това пътуване, укрепвайки лидерството си“.

Отдел „Търговски операции“ ще се ръководи от Лекс Керсемакер, който понастоящем отговаря за отдела „Бизнес с директни клиенти“. Новият отдел ще обхваща трите регионални организации на EMEA, САЩ и APAC, както и автомобилни услуги, онлайн бизнес и маркетинговите дейности.

Хавиер Варела, понастоящем оглавяващ „Производство и логистика“, ще ръководи нов отдел за  индустриални операции и качество, която ще продължи да включва производство и логистика, както и доставки и контрол на качеството.

Отделът „Създаване на продукти“ ще бъде ръководен от Хенрик Грийн и ще включва научноизследователска и развойна дейност, дизайн, продуктова стратегия и всички дигитални области, както вътрешни, така и потребителски.

Четвъртият отдел, „Корпоративни функции“, ще бъде създаден, с цел да се затвърди в бизнеса философията на компанията, поставяща в центъра човека. Отделът ще бъде ръководен от Хана Фагер, която в момента управлява отдел „Човешки ресурси“. Дейностите, които ще бъдат добавени, са управление на съоръженията, правителствени дела, устойчивост и комуникация в областта „Човешки опит“.
Правното и корпоративно управление, под ръководството на Мария Хемберг и Корпоративните финанси, под отговорността на Карла Де Гейслер, остават без промяна и ще действат самостоятелно, отчитайки работата си на г-н Самуелсон.

Новата организация ще има за задача да изпълни амбициозните планове на компанията през следващите години. До средата на това десетилетие Volvo Cars цели половината от глобалните продажби на компанията да бъдат от изцяло електрически автомобили, както и да бъдат установени пет милиона преки отношения с потребителите.
Volvo Cars също така се ангажира с намаляване на въглеродния си отпечатък при всички свои операции, с амбицията да неутрализира напълно въздействието си върху природата до 2040 г. Първото ѝ конкретно действие в подкрепа на тази амбиция е намаляване на въглеродните емисии на своите автомобили с 40% между 2018 и 2025 година.