fbpx Въпреки тежката зима, посевите са в добро и средно състояние | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Въпреки тежката зима, посевите са в добро и средно състояние

По информация на НИМХ – БАН, агрометеорологичните условия през месеците януари и февруари 2012 година бяха твърде динамични за сезона. Наблюдавани бяха опасни метеорологични явления, които нанесоха щети на част от земеделските култури и предимно при рапицата. Влагозапасите в почвата през зимата бяха оптимални. Падналите през последните дни на декември и в края на първата седмица на януари интензивни валежи от дъжд и сняг, и вследствие на наднормените топлинни условия през първото десетдневие на месеца, увеличиха запасите от влага в почвата.

На места по Черноморието и в Югоизточна България, ниските температури през месец февруари съчетани с оскъдна снежна покривка доведоха до измръзване и изтегляне на посевите от рапица и частично на част от ечемика. Отчетени са (в агростанциите на БАН) повреди от измръзване по листната маса при пшеницата, ечемика и рапицата.
Образувалата се по това време дебела снежна покривка в много райони на страната, предпази до голяма степен есенниците от вредното въздействие на отрицателните температури.

Повишаването на дневните температури от началото на месец март и наличието на достатъчно почвена влага от топенето на снежната покривка, спомогнаха за нормалното протичане на прехода от зимен покой към възобновяване на вегетацията. Тези условия благоприятстваха извършването на агротехническите мероприятия, свързани с подхранване на културите, подготовка на почвата за пролетниците и провеждането на растителнозащитните мероприятия.

Данните от проведения първи етап на обследване сочат, че оценката на моментното състояние на посевите е добра до много добра на 67,8% от площите с пшеница и 59,7% при ечемика. Отчетено е понижение на оценката на пшеницата с 16,5% спрямо 2011 г. - 84,3% и ечемика с 19,6% /за 2011 г. - 79,3%/.
Средно е състоянието на 25% от площите с пшеница /при 14,0% - 2011 г./ и на 29,5% на ечемика /19,0%/. Процентът на площите в незадоволително състояние при пшеницата е 7,1% /1,6% през 2011 г./ и ечемик – 10,6% /1,7%/.

Извършването на пролетните мероприятия се забави, поради по-късното повишаване на температурите и наличието на преовлажняване на повърхностния почвен слой (от топенето на снега). Засетите в оптималните срокове зърнено-житни култури са добре гарнирани и се намират в добро физиологично състояние, с изключение на късно засетите площи и тези засегнати от недостатъчната почвена влага през есента.
На този етап от обследването, състоянието на зимната маслодайна рапица в страната е различно. Наблюдават се нормални посеви, добре гарнирани и такива които са в различни фази от развитието си, силно проредени и в крайно незадоволително фенологично състояние, както и измръзнали посеви от ниските зимни температури. Това основно се дължи на късното и неравномерно поникване на растенията, вследствие на недостатъчните количества на валежите в страната през есента, в което отношение тази култура е рискова за нашата страна.

Като цяло общото състояние на посевите в преобладаващата част на страната е „добро” до „средно”, имайки предвид неблагоприятните агроклиматични условия през есента на 2011 г. и зимата на 2012 г.