fbpx Време да строим! | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Време да строим!

Време да строим!

Строителството безспорно е най-древната професия. За разлика от някои видове, ние се раждаме без къщичка на гърба и ни се налага да си я построим.

В последно време забелязваме известно оживление на пазара на недвижими имоти. Сред важните фактори за това явление са нарасналият инвестиционен интерес от страна на банките, както и предстоящото ни приемане за пълноправен член на Европейския съюз и свързаното с това неизбежно изравняване на стандарта на живот. Засега покупателната способност на средния гражданин не се е подобрила съществено, което може само да ни подсказва, че явлението е "върхът на айсберга". Истинският "бум" предстои. Индикатор за младостта на пазара е широко разтворената "ножица" между продажна цена и себестойност, която в много случаи се изразява с коефициент от 2 до 5. С развитието на пазара и засилването на конкуренцията това съотношение неизбежно ще стане по-малко.

Технологиите, които се използват в строителството у нас, вече не отстъпват на най-добрите световни практики. Навлязоха модерни материали, "майсторите" като че ли се понаучиха да ги използват и много от новопостр оените сгради могат да бъдат посочени за пример на световно ниво. Радващо е, че все по-голямо внимание се обръща на енергийната ефективност, както по отношение на изолациите, така и с прилагане на съвременни системи за климатизация и отопление. Съвременните информационни технологии позволяват още на проектна фаза да бъдат уточнени всички детайли и параметри на бъдещата постройка.

Както във всяка друга дейност, доброто планиране и управление на проекта е основен фактор за неговата ефективност. С последните поправки в Закона за устройство на територията бяха въведени редица мерки за намаляване на хаоса и подобряване на
качеството на крайния продукт, но има какво още да се желае по отношение на намаляване на бюрокрацията и подобряване на ефективността на административните процедури.

Ако сте решили да строите, времето е сега!

Facebook коментари