fbpx Все повече лекарства се фалшифицират | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Все повече лекарства се фалшифицират

Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства съвместно с GIRP (Европейската Асоциация на Фармацевтичните Търговци на Едро) дискутираха новото Европейско законодателство за фалшифицирани лекарства, прието от Европейския парламент. Разпоредбата против фаршифицираните лекарствени продукти е била приета на 16 февруари 2011 г. от Европейския Парламент с 569 гласа „ЗА” и 12 „ПРОТИВ”.
В световен мащаб бизнесът с фалшифицирани лекарства се уваличава, като само в рамките на последните три години броят на регистрираните случаи на залавяне на фалшифицирани лекарства е нарастнал три пъти и е стигнал 7.5 млн. броя опаковки. За съжаление се установява, че все повече и повече нови животоспасяващи лекарства са фалшифицирани.
Наредбата за фалшифицираните лекарства обхваща:
- задължителни показатели за безопасна употреба на опаковките на лекарствата;
- по-строги изисквания за контрол и проверки на заводите, произвеждащи активни фармацевтични съставки;
- по-строги изисквания за отчетност към дистрибуторите на едро;
- по-строги правила за инспекции;
- задължително съобщаване от производители и дистрибутори във всички случаи на съмнения за фалшифицирани лекарствени продукти.
Президентът на GIRP- Рене Джени (Rene Jenny) и Изпълнителният директор Моника Дерекю-Поа (Monika Derecque- Pois) приветстваха приемането на директивата за фалшифицирани лекарства от Европейския парламент. GIRP запознаха присъстващите медии и гости с новото Европейско законодателство за фалшифицирани лекарства, прието от Европейския парламент. Те изразиха своето задоволство от приетата директива и смятат, че с нея се прави значителна стъпка напред, гарантираща безопасността на пациентите.

„БАТЕЛ в качеството си на неправителствена организация e изцяло насочена към опазване здравето на пациента и съдейства за налагането на европейските разпоредби, касаещи фармацевтичния отрасъл”, каза в своята презентация пред гостите г-н Димитър Димитров - Председател на БАТЕЛ.
Асоциацията е създадена на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства с цел повишаване стандарта на качество в сферата на здравеопазването.