fbpx Все повече мобилни разплащания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Все повече мобилни разплащания

Все повече мобилни разплащания

Според изследване на MasterCard потребителите имат по-добрo отношение към мобилните плащания, които отчитат бърз растеж на употреба. 88% от оценките, дадени на търговците, са положителни, като много от тях изтъкват приемането на мобилните плащания като конкурентно предимство. Потребителите все повече се обръщат към мобилни алтернативи и търговците, които не са склонни да приемат мобилни плащания, могат да се окажат в неизгодно положение.

Липсата на яснота по отношение на възможностите за мобилни плащания, очартана от изследването през 2012 г., е заместена от коментари, които се фокусират върху качеството и по-дългия живот на различни продукти. Изследването показва, че потребителите са направили стъпка напред от съмнението дали да използват мобилни плащания (третата най-обсъждана тема през 2013 г.) към решението коя възможност за мобилни плащания да използват (втората най-обсъждана тема през 2013 г.).

Отношението към мобилните плащания значително се е подобрило сред поддръжниците им. Хората, които не ги използват, остават положително настроени (79% през 2013 г., 76% през 2012 г.). Това показва, че опитът на хората, техническото качество и мрежата, която ги приема, се подобряват за потребителите.