fbpx ВСК Кентавър – ИЗ Динамика управлява дейността си с ERP решение от Тим ВИЖЪН България (ВИДЕО) | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ВСК Кентавър – ИЗ Динамика управлява дейността си с ERP решение от Тим ВИЖЪН България (ВИДЕО)

ВСК Кентавър – ИЗ Динамика, едно от водещите предприятия-производители на прецизни металообработващи инструменти и окомплектовка за машини с ЦПУ в България, вече трета година успешно използва системата за управление на бизнес процесите Microsoft Dynamics NAV. Системата е внедрена в рамките на само 5 месеца от Тим ВИЖЪН България.

Ръководството на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика взема решение за внедряване на ERP решението в предприятието в резултат на осъзнатата нужда от централизирано проследяване и управление на всички процеси в предприятието с цел повишаване ефективността на работа, бързодействието и получаване на необходима окрупнена аналитична информация за състоянието на предприятието в целия обхват на неговата дейност.

„При хиляди поръчки месечно, ние трябва да знаем във всеки един момент на коя операция се намира всяка от тях. ERP системата ни дава възможност веднага да установим местонахождението на всяка поръчка в производствения процес.“ – коментира Мариана Печеян, Управител на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика. Ето какво още споделя тя в следващото ВИДЕО

 

Microsoft Dynamics NAV позволява оптимално управление на финансовите, човешките и материалните ресурси на предприятието, проследяване производителността на труда на всеки служител, ефективно използване на машинния парк, оптимизиране на логистиката и управлението на инструменти, оборудване и материални запаси, автоматизиране на складовите операции.

„Благодарение на планов отдел и моментното отчитане на всички поръчки на всяка операция, съкратихме за изминалите 2 години производствения цикъл с 4 седмици“, споделя инж. Николай Николов, Директор производство и допълва във ВИДЕОТО.

В резултат на използването на ERP системата и оптимизираното планиране предприятието отчита и значителен ръст в изпълнението на поръчките в срок, нараснало от 34% до 95% към момента и пряко резултиращо в по-висока удовлетвореност и повторно спечелване на изгубени клиенти.

Благодарение на ERP решението предприятието постига напълно автоматизирано калкулиране себестойността на продукцията и управление на брака, а активно функциониращия модул за ценообразуване скъсява значително времето за реакция на клиентски запитвания. Борислав Иванов, Ръководител снабдяване ВСК Кентавър представя нагледно във ВИДЕОТО как фунционира системата.

 

Паралелно с MS Dynamics NAV ВСК Кентавър – ИЗ Динамика използва и BI решението Tableau, с помощта на което извлича от ERP системата разнообразни справки, необходими в ежедневната работа на всички отдели.

В резултат на внедряването на Microsoft Dynamics NAV ВСК Кентавър – ИЗ Динамика отчита постигане на:

  • Бързодействие;

  • Автоматизация на голяма част от операциите и значително намаляване на ръчния труд;

  • Повишаване на ефективността от работата на служителите във всички звена;

  • Възможност за анализ и оптимизация на процесите;

  • Единна информация за всичко, което се случва в компанията, на база на която управляващите вземат навременни и ефективни стратегически решения;

  • Постигане на пълен контрол и проследимост на цялостната дейност, материалите, производството, себестойността.

Катя Султанова – Изпълнителен директор ВСК Кентавър също разказва за подобренията, настъпили след внедряването на ERP системата (ВИДЕО)

 

 

„Считаме, че ако не беше системата нямаше да можем да достигнем до резултати, които към момента постигаме и се стремим да надминем.“ – споделя Красимир Цанев, Ръководител Финансово-счетоводен отдел. Повече може да научите в следващото ВИДЕО