fbpx Всяка фирма в България би могла да получи европрейско финансиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Адв. Биляна Тончева, прокурист на Еко Глоуб ООД

Всяка фирма в България би могла да получи европрейско финансиране

Адв. Тончева, как виждате развитието на българския бизнес в последните години?

- Много неща се промениха за последните 20 години и все по-видно е, че фирмите полагат много усилия, за да повишават своята конкурентоспособност. Тези, които искат да се развиват и да градят своите планове изцяло са се обърнали изцяло към европейското финансиране, защото то дава отлични възможности за подобряване на работните условия и техника, повишаване на капацитета на служителите, въвеждане на иновации и изобщо целият онзи сбор от необходимости, които правят една фирма устойчива на пазара.

Смятате ли, че има достатъчно информация за актуалните ОП?

- Все повече фирми имат достъп до информация, особено тези, които се интересуват. Моят опит показва, че в момента, в който получат безвъзмездното финансиране, веднага се обръщат към нови възможности и кандидатстват отново. Няма значение колко е голям бизнеса – дали е ЕТ, предприятие с 250 или 1000 души – винаги има възможности да се постигат нови цели.

Какво ще препоръчате за фирми, които сега за първи път биха кандидатствали по европейски програми за финансиране?

- Истината е, че колкото и добри специалисти да имате във фирмата, колкото и собственикът да притежава голям опит в административните документи, задължително трябва да се ползват услугите на консултант. И тук не става въпрос, че консултантът ще спечели някакви пари. Говорим за целия процес започващ от писане, управление и отчитане на проектите. Това не е лек път и собственикът трябва да има някой, който да го води и да му показва всички потайности на еврофинансирането, както и начините, по които може да стане най-добре. Разбира се, трябва да има доверие, защото то е от ключово значение.

Какви са най-честите спънки, които виждате, че пречат за успешен финал на един проект?

- Често се случва, когато при мен дойде някоя фирма да има очаквания, че след като подаде едно заявление на другия ден вече има европейско финансиране. За съжаление не е така. Изписват се хиляди страници, апликации, формуляри, правят се бюджети, бизнес планове, за да се създаде успешен проект, който да спечели. Но истинският резултат идва от доброто управление на проекта.

Първото нещо, което правим в нашата компания, е да преценим коя програма е най-подходяща за фирмата, защото има много възможности. Като започнем от ОП „Конкурентоспобоност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ - тук за микро малко и средно предприятие помощта е 100% безвъзмездна, преминем през програми на ДФ „Земеделие“, дори „Наука и образование“. Аз смятам, че всяка фирма в България има своето успешно място при еврофинансирането, стига да има желание.

Разбира се, всяка програма има свои критерии. Например в края на годината се отваря една от най-важните програми – тази за енергийна ефективност, която води до много реална енергийна икономия за бенефициентите. Фирмата, която аз управлявам има собствена компания за енергийни обследвания на сгради и промишлени системи и така можем да предложим комплексно обслужване. По тази програма наистина най-важното е да се направи енергийно обследване, защото ако то не е качествено, няма да има успех проекта.

По ОП „Иновации“ например, може да кандидатства и съвсем ново предприятие, без история, но задължително трябва да има някаква иновация, която да внесе или развие, която да има бъдеще.

На всеки сайт на министерствата са представени следващите програми за 2016 г.

Три много силни програми са за управление на човешките ресурси - всяка една фирма може да получи безвъзмездно до 200 хил. евро помощ – независимо дали сте фризьорски салон, строително предприятие с 300 служители или хотел. Държавата обучава служителите, предоставя 12 месеца средства за заплати и осигуровки на хората, които ще наемете, могат да бъдат подобрени факторите на работна среда, да се закупят предпазни средства и др. Това не са малко средства при положение, че не инвестирате нито лев, когато става въпрос за микро, малко и средно предприятие. При голямо предприятие над 250 души самофинансирането е 20%. Да, трябва подготовка, работа, създаване на проекта, но финансовия стимул е сериозен.

 

Колко време е нужно за подготовката на един проект?

- Срокът е в зависимост от спецификата на проекта. Ако например искате да направите къща за гости, чиято програма отваря в началото на следващата година, ви трябва проектиране и сега е време да тръгнете по този път. Ако кандидатствате за подобряване на производствения капацитет, който прием на документи приключва на 8.11.2015 става въпрос само за попълване на апликационна форма, бюджет и бизнес план - тук срокът е по-кратък. Ако кандидатствате по програма за енергийна ефективност, трябва да направите енергийно обследване, което е сложен процес, защото трябва да се ангажират специалистис лицензи , каквито ние имаме. Притежаваме лицензи и за обследване на промишлени системи и за обследване на сгради. Ако примерно се интересувате от програмата за човешки ресурси, достатъчна е и седмица за подготовка на проект. В нашата компания работим с въпросник, който е 7-8 страници. За всяка отделна програма той е различен.Въпреки, че често хората се стряскаткато видят толкова много въпроси, всъщност няма нищо сложно. Ние питаме за неща, които вече са се случили и са факт във фирмата – разглеждаме последните три години, годишни данъчни декларации, отчети за заети лица, основни клиенти, спецификата на бизнеса и др. Защото така най-добре можем да влезем в детайлите и да предложим решение как бизнесът може да стане по-голям и да се оптимизира, за да има добри условия за работа.


 

 

Какъв опит имате в подготовката на европейски проекти?

- Самата аз съм имам повече от 10 години адвокатска практика и продължавам да се занимавам в тази сфера, защото това е моят живот. Заедно с това съм прокурист на „Еко Глоуб“ ООД, което има клиенти от различни сектори. В екипа имаме повече от 40 специалисти в различни области. Правило е, че винаги първо аз се срещам с фирмата и преценявам кой колега ще е най-подготвен да се ангажира с нея. Работим и с общини – имаме и собствен обучителен център, в който обучаваме общинските служители и администрацията, и вече имаме сериозен опит. Работим и по проекти за трансгранично сътрудничество. На практика за всяка програма имаме специалист, който познава в детайли нейните изискванията и веднага може да даде насоки. Опитваме се да гледаме напред, защото програмния период продължава до 2020 г. и много неща трябва сега да се направят. Например, много е важен кодът на икономическа дейност, под който счетоводството на фирмата е подало данъчни декларации, защото той е определящ за повечето програми. Понякога счетоводството подава погрешен код и това проваля кандидатите. Именно сега е моментът да се помисли дали не е добре сега да се промените кодовете на икономическа дейност, да прецени по какъв път да се поеме, за да може да се кандидатства по различни програми. Много е важно какво ще направите днес, за да успете утре. Ние никога не получаваме хонорар за писане на проекти предварително, а само след като се спечели проекта и затова е важно да насочим фирмите в правилния път, защото след това заедно ще го вървим.

Адв. Биляна Тончева е прокурист на Еко Глоуб ООД. Консултантското дружество подготвя проекти, съфинансирани от ЕС. Притежава лицензи за енергийно обследване на сгради и промишлени системи. Екипът специалисти подготвя проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Програма за развитие на селските райони“, ОП „Трансгранично сътрудничество“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“, включително и провеждане на обучения по ОПАК и др. Дружеството разработва проекти и по схемите на Националния доверителен екофонд.

 

 

За контакти: