В.Търново ще редуцира загубите на вода до 75%

В Търново бе подписан договор по изпълнение на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”. Основен изпълнител на СМР дейностите е „Еврохидросистеми” АД – София, а строителният надзор ще се извършва от „Ню Дайрекшънс” ООД – Велико Търново. С това беше даден старт на най-големия воден проект в страната.
Проектът ще бъде реализиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Общата му стойност възлиза на 43 898 636 лв., като 34 848 493 лв. ще бъдат отпуснати от Кохезионния фонд. Предвидените лотове в рамките на проекта са три: „ул. „Магистрална”- „Качица” – Южен пътен възел”, „Старо военно училище”, „Централна част”.
Основната цел на проекта е да се повиши качеството, ефективността, ефикасността и екологичността на ВиК услугите в гр. Велико Търново и намаляване на загубите по водопреносната мрежа от 70% на 20%. В тази връзка се предвижда изграждането на нов колектор и подмяната на около 37 км водопроводни и канализационни тръби. Над 62 хиляди еквивалент жители ще бъдат директните бенефициенти по проекта.