fbpx Въведоха в експлоатация два фотоволтаични парка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Въведоха в експлоатация два фотоволтаични парка

Фотоволтаичните паркове „Златарица“ и „Самоводене“ са най-голямата корейска инвестиция в България на стойност 154 млн. евро. Въвеждането им в експлоатация е поредна стъпка към постигане на целите на страната ни за 16% дял на енергията от ВЕИ в общото крайно потребление на България до 2020 година. Общата мощност на парковете е 42 MW и годишно производство на електроенергия от 61 320 MWh, които ще осигуряват електроенергия за около 2000 домакинства. Според зам. министър Хубенова инсталациите допринасят съществено за постигане на целта за намаляване на вредните емисии в атмосферата, които се очаква да бъдат около 26 000 тона годишно. Този проект единствен до момента е получил лиценз от ДКЕВР за производство на фотоволтаична енергия и има договор за изкупуване от НЕК.
Повече от 740 български специалисти са били ангажирани с реализацията на проекта. Местните фирми подизпълнители наброяват 40 и за извършените дейности са получили над 37 млн. лева. Очаква се за целия жизнен цикъл на проекта над 10 млн. лева да постъпят в общинския бюджет..