fbpx Възможностите на България за бизнес с Египет ще се увеличават до 2007 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Възможностите на България за бизнес с Египет ще се увеличават до 2007 г.

Мохамед Раслан е роден на 1 януари 1971 г. в Абиджан, Бряг на слоновата кост, в семейство на дипломати. Основно и средно образование завършва в Тексас, САЩ, а по късно в Кеймбридж, Англия. През 1991 г. взима бакалавърска степен по икономически и политически науки от университета в Кайро.
През 1993 г. работи към външна служба на Египет. През периода 1996 - 2000 г. е в посолството на Египет в Куала Лумпур, Малайзия. От 2001 г. работи в посолството на Египет в София.


Г-н Раслан, какви са реалните възможности за българските фирми да осъществят контакти и да работят с египетски партньори?

- Възможностите са много и най-различни. След няколко разменени визити на български и египетски делегации бяха определени редица сфери, в които фирмите биха могли да работят заедно. В крайна сметка само една от възможностите се осъществи.
Какъв е начинът едно такова бизнес сътрудничество да се осъществи?
- Когато има желание, винаги ще се намери начин. Въпросът е дали хората от бизнеса могат да поемат рискове. Времето на "бартерните сделки", където всички рискове се поемаха от държавата и където правителството вършеше цялата работа, отмина отдавна. Днес глобализиращият се свят предоставя нови хоризонти и възможности, които човек трябва да приеме и използва.
Кой сектор от икономиката на Египет може да бъде привлекателен за българските фирми?
- Както вече казах, сферите са много и най-различни - здравеопазване и фармацевтика, търговия с горива - газ и петрол, козметика, керамика, строителство, селско стопанство, текстил, туризъм, научни изследвания, електричество и енергетика, транспорт.
Тези обещаващи възможности за бизнес между България и Египет бяха обсъдени по време на дванадесетата сесия на Египетско-българския комитет за икономическо, търговско и техническо сът-рудничество, която се проведе през юни миналата година в София. Един от начините за съвместен бизнес между компании от двете страни е участие на български фирми в проекти за построяване на предавателни линии в Египет, сфера, в която България определено има опит.
Страната ни се е ангажирала с мащабни проекти като обработване на земи в Новата долина Toshka и строителство на нови летища. Това са сериозни инфраструктурни проекти, за които са необходими солидни финансови средства. Ето че всеки ден се появяват възможности, остава само бизнесът да се възползва от тях. Сферата, в която и двете държави имат опит, е производството на лекарства, ваксини и биологични препарати.
В последните три години секторът на информационните и комуникационните технологии е приоритет за Египет. Свободният достъп до интернет от 2002 г. доведе до увеличаване на потреблението на мрежата и породи необходимост от компютри. Именно затова ИТ секторът е ниша, която може да се развива и в това отношение да си бъдем взаимно полезни. Не бива да забравяме, че все пак българин е изобретил компютъра.
Мобилните комуникации също са във възход. Много наши компании от сферата на телекомуникациите са ангажирани във възстановяването на Ирак.
Няма никакво съмнение, че туризмът е много перспективен бизнес както за българските, така и за египетските компании. Никой вече не строи пирамиди с пет хилядна история и никой не отглежда коралови рифове. В този смисъл малко са страните като България, в които може да се развива едновременно летен и зимен туризъм.
Много египетски стоманени и циментови компании изнасят продукцията си извън страната.
Инфраструктурата, от друга страна, е изключително важен сектор както за България, така и за Египет.
По отношение на горивата за първи път страната ни изнесе газ в Йордания през лятото на 2003 г. В момента се коментират и възможностите за експорт към други държави и до края на годината ще започнем нов износ. Имайки предвид проекти, които Египет разработва в тази област, страната би могла да стане един от най-големите производители и износители на газ в света през следващите пет години. Като добавим новите кладенци, открити от компании като BP, Shell, Apache и други, това прави пет милиарда барела гориво повече към резервите на страната ни от 2003 г. Чуждите петролни компании носят приходи от 2 млрд. щатски долара годишно към бюджета на Египет.
Отново казвам, че това е сфера, от която могат да печелят и двете страни, ако търсят алтернативни енергийни източници.
И България, и Египет разполагат с достатъчни резерви, за да привличат както местни, така и чужди инвеститори. Това обаче в никакъв случай не означава, че всичко е перфектно и няма нужда от повече усилия и работа.
Трябват ли посетителски визи за български граждани в Египет?
- Между България и Египет съществува визов режим. Няма проблем обаче български граждани, които кандидатстват за египетска виза, да я получат в рамките на два работни дни.
Съществуват ли бизнес традиции в българо-египетските отношения?
- Твърдя, че България и Египет са успешни търговски партньори и в никакъв случай не започваме от нулата. Важното е да продължаваме да надграждаме и развиваме бизнес отношенията си.
Съществуват много примери за добро сътрудничество между двете държави. Например египетска компания AgroGrand BG работи в София и снабдява българския пазар с първокласен египетски ориз. Българската компания "Електроимпекс" има офис в Кайро и е спечелила сериозни позиции на пазара в Египет, където доставя електрическо оборудване.
Не бива да забравяме и успешното партньорство между източна компания, производител на цигари в Египет, и "Булгартабак" в България.
Сключени са и няколко споразумения между двете страни по време на сесията на Египетско-българския комитет за икономическо, търговско и техническо сътрудничество през миналото лято. Това е договор, който отменя двойното облагане. Той влезе в сила от 11 май 2004 г., след ратификацията му от парламентите на двете страни.
Подписано е споразумение за сътрудничество за гаранции на кредити при износ между Египетската компания за гаранции на експортни кредити и Българската агенция за експортно застраховане.
Вече е факт и договор за съвместна работа между Египетската строителна федерация, от една страна, и Българската строителна камара и Камарата на българските предприемачи, от друга.
По отношение на традициите в бизнеса между двете страни включвам и споразумението за туризъм и договора, който регламентира защитата на инвестициите, подписани през 1998 г.
На 1 юни 2004 г. влезе в сила търговско споразумение между Египет и страните от Европейския съюз (ЕС), с което ЕС остава най-големият търговски партньор на нашата страна.
Това споразумение освобождава от такси египетските индустриални продукти, които попадат на европейския пазар. Следователно се предполага, че Египет също би трябвало да отвори пазара си за европейски индустриални продукти. Следващата стъпка е създаване на свободна зона. Тя ще постави началото на нова ера в бизнес отношенията ни, особено когато България стане пълноправен член на ЕС през 2007 г.
Как оценявате бизнес климата в България?
- Както вече казах, България притежава много скрити резерви, които я правят привлекателна както за местните, така и за чуждите инвеститори. Напредъкът в предприсъединителния процес на страната ви към ЕС, хармонизирането на законодателството с европейското право, както и промените в икономиката от 1999 г. насам,
допринасят за благоприятния бизнес климат на България.
Надявам се, че до 2007 г. страната ще успее да постигне висок стандарт на живот и конкурентна икономика, което би улеснило интеграцията и в Евросъюза.
Бих искал да подчертая обаче, че вашата държава трябва да направи всичко възможно, за да покаже своите предимства на света и особено на потенциалните египетски предприемачи.