За кариерата, парите и щастието

Изберете 100 души на случаен принцип в началото на трудовия им път или кариерата им. След 40-50 години проследете какво се е случило с тях – какво е положението им с парите до времето на тяхното пенсиониране. Ето каква е ситуацията според статистиката:

Facebook comments