За пръв път общото застраховане отчете почти нулев приход

Застрахователното проникване на база брутен премиен приход за първото шестмесечие на 2009 г. се изчислява на 2,85 на сто от БВП. В сравнение с първото шестмесечие на 2008 г. този показател бележи намаление от 0,05 процентни пункта.
Това всъщност е най-точният измерител на кризата, за която говорим и пишем всички. Достатъчно е да се има предвид факта, че до миналата година средният ръст в застраховането бе винаги над 20 на сто. За да се стигне до отрицателен ръст в животозастраховането и почти нулев – в общото застраховане.

Facebook comments