fbpx За три дни столицата става "зелен спасителен пояс" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За три дни столицата става "зелен спасителен пояс"

За три дни столицата става "зелен спасителен пояс"

Днес в София бе открит Седмия международен конгрес за енергийна ефективност & възобновяема енергия и Конференцията за управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet”. Интересът съм събитието е изключително голям.

В словото си при откриването американският посланик НП Джеймс Уорлик подчерта, че законът за възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ трябва да бъде приет колкото се може по-скоро, защото той е много важен. „Възобновяемите енергийни източници са ключовете към енергийно развитие и благоустройство на страната”, потвърди и Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията за енергийна ефективност. Тезата бе подкрепена и в изказванията на посланиците на Германия НП Матиас Мартин Хьопфнер и на Австрия НП Герхард Райвегер. Приветствие от страна на румънското председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество поднесе НП Антон Пакурету. Той каза: „Със създаването на Черноморски форум за ВИЕ се обособява и център за добри практики за индустриално опазване на околната среда. Целите са да бъде изградено икономическо сътрудничество между България, Турция и Румъния в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.”

Лектори от цял свят обсъждаха въпросите за отговорността на инвестициите, различните възможности за финансирането на проекти, предимствата на различните технологии. Силен интерес предизвика представянето на белгийската платформа за пасивни къщи.

Паралелно с дискусиите за енергийна ефективност се обсъждаха проблемите при управление на отпадъците. Бе представен подхода на различни страни към управление на отпадъците и важната роля на местните власти ефективното оползотворяване на отпадъците.