fbpx Заетостта на офис площите в България надхвърля 91% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Заетостта на офис площите в България надхвърля 91%

Нови договори за наем със среден срок между 3 и 5 години са подписали над 95% от членовете на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради (АСБС), показва вътрешно проучване на организацията. АСБС обединява дружества, които инвестират в изграждането и експлоатацията на бизнес имоти в страната с обща площ над 1 млн. кв. м. Проучването показва, че над 90% от компаниите са удължили вече съществуващи наемни договори.

Средната заетост на офис площите в България към момента надхвърля 91%, като при 77% от анкетираните свободните площи са под 10%. По-ниска степен на заетост се наблюдава основно при новите проекти от последната година, които все още са в процес на отдаване.

70% от анкетираните заявяват, че наемните цени са стабилни, като при 21% се наблюдава увеличение.

„Офис секторът в България е стабилен въпреки ситуацията на световна пандемия през последните 2 години. Това сочат и резултатите от проучването сред нашите членове“, коментира Таня Косева-Бошова, председател на Управителния съвет на АСБС. „Предизвикателствата в сектора послужиха като катализатор на тенденции, които вече бяха стартирали. Появиха се нови, гъвкави офис решения, свързани със специфичните нужди и изисквания на наемателите, които превръщат офиса в цялостно преживяване за служителите.“

Темата за енергийната ефективност продължава да бъде на фокус за инвеститорите. Наемателите вече имат ясно формулирани нарастващи изисквания към устойчивостта на офис сградите, като поддържането на оптимални разходи за енергия е само част от тях.

В тази връзка АСБС стартира законодателна инициатива, която допълнително ще стимулира изграждането на устойчиви офис проекти. Предложението е сградите, сертифицирани по международните  стандарти за устойчивост и енергийна ефективност, например LEED и BREEAM, да получат намаление в ставката на местния данък.  Такава е практиката в много европейски страни, които искат да стимулират инвестициите в устойчиви сгради.

Членовете на Асоциацията отчитат важността на критериите за устойчивост на своите проекти и значителна част от офис сградите, завършени през последните години, вече са сертифицирани по международни стандарти. Още по-силен аргумент в тази посока e все по-нарастващата тежест на критериите за устойчивост – опазване на околната среда, социална отговорност и добро управление (ESG), както за институционалните инвеститори, така и за финансиращите институции.

Офис сегментът понася устойчиво и без значителни сътресения икономическите и социални промени, предизвикани от COVID кризата. Повечето инвеститори се въздържат от драстични промени, което запазва балансираните отношения между наематели и наемодатели. Благодарение на взаимните усилия както от страна на пропърти мениджмънт екипите, така и от страна на компаниите, се минимизират здравните рискове за хората на място.

Близо 60% от анкетираните заявяват, че планират стартиране на нови инвестиции през следващите две години.