fbpx Заплатата все още е водещ мотив | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Заплатата все още е водещ мотив

39% от българските мениджъри сменят работните си места заради възнаграждението. След тях се нареждат - 36%, които сменят работата си поради липса на кариерно развитие. Това показва годишното проучване на пазара на човешкия труд и капитал, инициирано за 14-та поредна година от OD&M Consulting. В проучването на възнaгражденията през 2015 г., са участвали 173 компании, изследвани са над 75 000 индивидуални пакета възнаграждения.

„България е много интересно и подходящо място за инвестиции“, споделя Стефано Коли-Ланци, Президент и изпълнителен директор на Gi Group.

Във всяка компания се наблюдава т.нар. доброволно текучество, коуто в последните две години е около 10% и няма тенденция в повишаване или намаляване. Причините, поради които хората доброволно напускат са много, но най-вече това са:

- заплатата – за 39% от мениджъри и експерти

- липсата на кариерно развитие – за 36% от експертното ниво персонал

- търсене на нова кариера – за 28% от експертите

- натовареността на работното място – за 19% от мениджърите

- емиграция – за 16% от оперативните нива работници

- взаимоотношенията с мениджъри и колеги – за 16% от служителите

През 2015 г. продължава увеличаващата се от 2014 г. тенденция за търсене на начини от страна на работодателите за мотивиране на отделни, ключови за компанията служители. Най-често използваните прийоми са:

- Програми за обучение и развитие  -  за 39% от компаниите

- Възможности за участие в предизвикателни/интересни проекти – 23%

- Признание – 21%

- Възможности за кариерно развитие – 20%

- Увеличение на възнаграждението – 18%

- Непарични придобивки – 17%

В различните сектори, по групи нива, наблюденията са следните:

- Най-високи са възнагражденията на топ мениджмънта в производствените компании и телекомите, което се дължи на големината на тези видове компании и съответно по-големия обхват на отговорности на топ мениджмънта;

- За линейните мениджъри и експертите, най-високи са заплатите във фармацевтичния сектор;

- ИТ сектора традиционно плаща най-добре на специалистите си.

Предвид концентрацията на бизнес в столицата, традиционно заплатите и бонусите, които получават хората в София са по-високи от тези в провинцията.

Международните компании предлагат по-високи възнаграждения на топ мениджърите си и на своите експерти. Оперативните нива работници са със сходни възнаграждения в българските и международни компании.

Непаричните придобивки са традиционни в последните няколко години, но се прилагат все по-масово от работодателите като начини за стимулиране на служителите. Най-разпространени са:

- Мобилни телефони – 87% от служителите имат служебен телефон с приемлив лимит или без такъв

- 84% от компаниите увеличават компетенциите и развиват хората си като ги обучават на различни умения

- Профилактични прегледи осигуряват 75% от работодателите

67% от компаниите предлагат ваучери за храна на всички свои служители и лаптопи на определи позиции

- Частно медицинско осигуряване предлагат 61%

- Животозастраховки и застраховки за нетрудоспособност имат над 60% от заетите хора.

В последните четири години средното увеличение на заплатите е около 5%, като този ръст се запазва и през 2015 г. Същият процент се предвижда и за 2016 г.