Започнаха проверки на риба и рибни продукти

Да не се купуват риба и рибни продукти от нерегламентирани обекти, съветват от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Ветеринарите вече започнаха масови проверки за спазване на изискванията за продажба на риба в дните около Никулден (6 декември).

Генералният директор на НВМС e разпореди. извършването на проверки в цялата страна за нерегламентирана продажба на риба, за търговията с риба в обекти с временни разрешителни за продажба, в специализираните магазини, в специализираните щандове в търговските вериги и в супермаркетите, магазините, складовете и борситe. На проверка подлежат разрешителните за продажба, документите за произход и срока на годност, етикетирането, начина на съхранение и предлагане.
Рибата, която се продава в обекти с временни разрешителни за продажба, трябва да се съхранява в касетки с лед, като разтопеният лед не трябва да остава в контакт с продуктите. Рибата може да се съхранява не повече от два дни при температура от около 0 градуса.

Според Закона за храните санкцията за продажба на риба без необходимите разрешителни за постоянен или временен обект е от 1 500 до 2 000 лв. за първо нарушение. Липсата на документи за произход се санкционира по Закона за ветеринарномедицинската дейност с глоба между 100 и 3 000 лв. в зависимост от това дали нарушителят е физическо или юридическо лице и дали изискванията са нарушавани системно. За продажба на продукти от животински произход с изтекъл срок на годност санкцията може да достигне и до 5 000 лв.

Facebook comments