fbpx Започва приемът на кандидатури за Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Започва приемът на кандидатури за Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България

Стартира приемането на кандидатури в рамките на първия форум в България, който ще отличи вдъхновяващите постижения за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място и в обществото.

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) в партньорство с Европейската инвестиционна банка са уверени, че бизнесът в България има много какво да разкаже за участието на жените в ръководния и лидерски капацитет на организациите, както и добри практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.

„Многообразието е ключово за успеха на обществото, от което сме част. В бизнеса няма съмнение за това и резултатите на компаниите, които насърчават разнообразието, равнопоставеността и приобщаването, го доказват. Нека бъдем активни и разкажем историите, които стоят зад това. Споделянето на инициативите, които променят обществото и бизнес средата днес, са трамплин за следващото поколение лидери” споделя Цветанка Минчева, председател на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Споделете вашите вдъхновяващи инициативи за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване, за да можем заедно да дадем гласност и отличим постиженията, които променят бизнеса, работната среда и обществото ни към по-добро.

Кой може да участва в конкурса?

В конкурсната процедура могат да участват личности, компании и организации, които осъществяват дейност на територията на Република България или ефектът от дейността им се реализира на територията на България чрез подаване на формуляр за участие или чрез номинация от трето лице, съгласно описаната в регламента процедура.

Кои са категориите?

Конкурсът учредява награди в следните 5 категории, в които ще се приемат номинации:

Вдъхновяваща инициатива за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място

Вдъхновяваща инициатива на работодател в подкрепа на работещите родители, на семейството и децата

Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания

Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти

Компания шампион в представяне на жени на ръководни и лидерски позиции

Срокът за подаване на кандидатури е 15 октомври 2022г.

Участието в конкурса е напълно безплатно.

Цялата информация за конкурса, пълният текст на регламента, отделните формуляри за всяка категория и начин за кандидатстване, можете да намерите на сайта на наградите: https://womeninbusiness.bg/project/nacionalni-nagradi-na-saveta-na-jenite-v-biznesa-v-bulgaria-2022/​​​​​​​