Защита на клиента при теглене на кредит - до 14 дни може да се откажете без никакви санкции

Клиентите ще могат да се откажат от потребителски кредит до 14 дни от сключването на договора,без да дължат обезщетение, неустойка, нито каквито и да било обяснения. Това е регламентирано в новия Закон за потребителския кредит, който бе одобрен от парламента на второ четене днес. Клиентът трябва да върне главницата и да плати лихва от датата на усвояване до датата на връщане, но не по-късно от 30 календарни дни. Договорът се прекратява, когато потребителят възстанови усвоената сума. Законът предвижда още горната граница на заемите за граждани да се вдигне над три пъти. Тя вече няма де е 40 хил., а 147 хил. лв. Потребителите ще могат да погасяват частично или напълно задълженията си по всяко време и кредиторът не може да откаже предсрочното погасяване
Заедно с това кредиторът е длъжен да оценява кредитоспособността на потребителя и ще прави справка в Централния кредитен регистър на БНБ или друга база данни. Въвежда се и задължението банката да уведоми незабавно потребителя за всяка промяна в годишния лихвен процент, и то преди да е влязла в сила.