Защита на марките

Както вече писахме, от 10 март 2011 г. в сила влизат основно променени условия, при които ще се регистрират марките в България чрез въвеждането на опозиционна система.
Процедурата по регистрация на марки, която се провежда в Патентното ведомство на Република България включва следните етапи и действия:

Facebook comments