Защита на здравето и безопасността на служителите във фирмата

Правото на работещите на здравословни и безопасни условия на труд е записано не само в Конституцията на България, но и в Кодекса на труда (КТ), Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), както и в други подзаконови актове.
Според националното законодателство осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е задължение на работодателя.
Практиката показва, че предприемачите, които имат положително отношение към осигуряването на здраве и безопасност при работа, обслужват по най-добър начин собствените си интереси (както и тези на наетите лица).

Цялото съдържание е достъпно само за регистрирани потребители
Moжете да се регистирате тук
Aко вече сте се регистрирали моля влезте
Можете да влезете с потребителско си име или е-мейл адрес.
Полето за парола различава редовни и главни букви.

Facebook comments