fbpx Засилени проверки в учебните столови преди началото на учебната година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Засилени проверки в учебните столови преди началото на учебната година

Засилени проверки в учебните столови преди началото на учебната година

Преди началото на учебната година Българска агенция по безопасност на храните стартира засилени проверки на кухненските блокове в детски ясли, детски градини, детски кухни и обекти за хранене на деца в начални училища на територията на цялата страна. Инспекциите имат за цел да проверят готовността на обектите за началото на учебната година и да гарантират качеството и безопасността на храните, които консумират децата.

От началото на седмицата инспекторите към Областна дирекция по безопасност на храните, София град са направили 35 проверки на кухни в детски градини и ясли в столицата. Това каза д-р Силвия Каменова, началник сектор към ОДБХ София град, по време на проверка в детска градина в столичния квартал Младост. Тя съобщи, че не са констатирани фрапантни несъответствия и добави, че инспекторите превантивно са взели проби за лабораторни изпитвания, от храната, посудата и контактите повърхности. „Има дребни несъответствия, за които се съставят предписания да бъдат отстранени, но изтекли срокове на годност, неправилно съхранение на суровините, доставки от нерегламентирани доставчици или отклонение по тяхната вътрешна мониторингова програма, касаеща храната, които са най-сериозните нарушения, към момента не сме установили“, добави д-р Каменова. „Най-тежкото нарушение, което в моята практика съм срещала, е изтекъл срок на годност. Не може в кухненските блокове на детски заведения да се допусне да има такива храни”, добави още д-р Каменова.

Проверените до момента обекти в Столицата са регистрирани съгласно Закона за храните. Наличните суровини и хранителни продукти са в срок на годност, доставят се от регламентирани производители и доставчици, в съответствие с изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детски заведения и училища. Наблюдава се тенденция към намаляване на драстичните нарушения. За 2013 година в София са съставени 43 предписания. Тогава са констатирани и случаи на бракувани храни с изтекъл срок, което е едно от най-сериозните нарушения. През 2014 са издадени малко над 30 предписания.

Анализът на резултатите от проверките показва, че благодарение на засиления контрол с всяка изминала година драстичните нарушения в кухните на детските градини и училищата намаляват и че съотношението между извършените проверки и констатираните несъответствия доказва все по-стриктното спазване на законодателството в областта на храните в детските заведения.